Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


Vindue til fortiden

To unge forskere er gået på jagt efter årtusind gamle DNA-rester i bl.a. den grønlandske is. Det kan give ny viden om tidligere tiders plante- og dyreliv.


- Lad det være sagt med det samme: Mammutten er død og vil aldrig blive levende igen! Det vil være komplet umuligt at finde intakte arveanlæg i selv det mest velbevarede eksemplar.
Ordene kommer fra de to unge forskere Anders J. Hansen og Eske Willerslev, som ved Københavns Universitets Zoologisk Institut har kastet sig over studiet af gammelt DNA i is og permafrossen jord fra arktiske og antarktiske egne.

Dybfrosne arveanlæg

Med VELUX Fonden af 1981 som sponsor er forskerparret i fuld gang med at finde og identificere resterne af tidligere organismers arveanlæg, som de findes i årtusind gamle islag fra bl.a. gletschere i Nordgrønland, Nordcanada og i årmillioner gamle jordlag fra Sibirien og Antarktis.

Mikroskopiske dele af planter og dyr kan med vindene føres over store afstande, og havner disse fragmenter f.eks. på Grønlands indlandsis, vil denne store dybfryser give fine betingelser for langtidsopbevaring af datidens organismers genetiske varemærke: DNA.

At arbejde med DNA i is og jord kræver meget specielle metoder og en fuldstændig steril håndtering af prøverne i laboratoriet. Hansen og Willerslev øvede sig i den første vinter på is hentet fra søen i den nærliggende Fælledparken.

Da teknikken var på plads, gik de i gang med at finde genetiske fingeraftryk i borekerner fra verdens nordligste iskappe, Hans Tausen, i Nordgrønland. Kun 100 meter fra DNA-laboratoriet ligger de europæiske isboringsprogrammers store iskernelager med imponerende mængder af boreprøver fra Grønland, så det er nemt at effektuere det lokale samarbejde mellem DNA- og isforskerne på Niels Bohr Instituttet.

Et eksklusivt forskningsområde

Det er lykkedes for Hansen og Willerslev i 6000 år gammel is fra Nordgrønland at finde uhyre små fragmenter af DNA, som kan henføre en bestemt organisme til orden eller familie. Man kan altså - udover viden om klimaet i en given forhistorisk periode - nu også få et indtryk af, hvilke organismer, der levede på og omkring isen. Det er indtil videre mest DNA fra små, encellede alger, protister og svampe samt nogle få højere planter, der er blevet identificeret, men forskerne forventer snart at finde rester fra en del andre typer af organismer.

Den danske DNA-duo er med helt fremme på forskningens frontlinie. I hele verden er kun en håndfuld videnskabsfolk i gang med tilsvarende forskning. Der er et stort behov for at vide, hvorledes DNA nedbrydes og henfalder efter en organismes død. Hvordan sker processen i dybfrossen tilstand? Hvad sker der i DNAet hos bl.a. arktiske dyr, som gennem lange perioder henligger i en livløs dvaletilstand (kaldet kryptobiose) uden målbart stofskifte? Kan man forvente at genoplive sådanne organismer fra isborekernerne?

Forskernes omhyggelige og tidskrævende laboratoriearbejde vil give svarene, og her kan polaregnenes frosne klima igen hjælpe videnskaben. Det står dog allerede nu klart for Hansen og Willerslev, at der selv i de friskeste, dybfrosne mammutter fra Sibirien ikke vil kunne findes andet end stærkt nedbrudt DNA-materiale, der aldrig vil kunne anvendes til noget i retning af en genetisk rekonstruktion af dyrearten.

En DNA-sjus

I den kommende sommer drager Anders J. Hansen og Eske Willerslev op til Kangerlussuaq for - ved Indlandsisens rand - selv at hjemtage nogle store isblokke med forhåbentlig mange spændende rester af generne fra fortidens flora og fauna.
Næste gang man har et glas whisky med indlandsisklumper inden for rækkevidde, kan man jo fundere over, hvilke gamle arters genmateriale, man får sluppet løs i glasset.

Indhold 4/00


Kontakt:
og
Eske Willerslev,
Zoologisk Institut,
KU,
tlf. 3532 1309

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100