Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Vulkanspor i isen

De op til 3000 meter lange iskerner, som danske forskere har boret igennem Indlandsisen, indeholder et klimaarkiv over de sidste 200.000 år. En iskerne er opdelt i tydelige lag, som gør det muligt at tælle sig igennem årene, og ved at analysere isens kemiske sammensætning kan glaciologerne få et billede af de historiske klimasvingninger.

Kernen rummer også spor efter vulkanudbrud. De mindre, lokale udbrud på Island og i Alaska er ofte direkte synlige, fordi asken er blevet ført ind over Grønland med vinden og i store mængder har aflejret sig på isens overflade.

Men også vulkanudbrud langt fra Grønland kan spores i isen, hvis de har været tilstrækkeligt store. De er ofte ikke direkte synlige, fordi der kun er få eller slet ingen askespor, men bliver afsløret af store koncentrationer af svovlsyre i isen. Store vulkanudbrud sender gigantiske mængder af svovlsyre op i 30-40 kilometers højde - for Santorinis vedkommende flere hundrede mio. tons - hvor den bevæger sig over tusindvis af kilometer omkring Jorden og kan give anledning til temperaturfald på flere grader.

Svovlsyren aflejres i isen og giver et signal, som kan bruges til at datere udbruddet meget præcist og til at vurdere udbruddets omfang. Men hvis man skal have et nagelfast bevis på, hvilket udbrud det drejer sig om, er det nødvendigt at finde askerester, som i sin kemiske sammensætning passer med asken fra en bestemt vulkan.

Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100