Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Indhold Polarfronten 4/98

Med tilladelsen i baglommen
Feltarbejde i Grønland kræver, at tilladelserne er i orden

En hård dags arbejde
Polarlomvien må arbejde benhårdt for at klare dagen og vejen

Det handler om mennesker
Frank Sejersen efterlyser mere lokal indflydelse i forvaltningen af de levende ressourcer


Universitetspark på ønskeseddelen
Planer om at samle Grønlands forskning i en universitetspark ved Naturinstituttet

Kommentar
Økoturisme i Grønland - drøm eller virkelighed?

En balance mellem bevarelse og udnyttelse
Svar på Frank Sejersens kritik af Hjemmestyrets forvaltning af de levende ressourcer

I historiens slædespor
Sirius-patruljens 50-års jubilæum i 2000 markeres med en 3500 km lang ekspedition

Andre numre


Redaktionen:
Morten Meldgaard (ansvarshavende)
(redaktør)


(layout)

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100