Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
De oprindelige folk i Rusland: På vej mod udslettelse

I al ubemærkethed er de oprindelige folk i Rusland blevet kastet ud i en humanitær og social katastrofe. I Tjukotka står nogle af de etniske grupper over for en regulær fysisk udslettelse.

Af Poul-Erik Philbert
Den økonomiske og sociale krise i Rusland har fået bred dækning i dansk presse. Mærkeligt nok har landets oprindelige folk helt undgået pressens opmærksomhed, selvom de uden sammenligning er de hårdest ramte og for øjeblikket kæmper desperat for at overleve.

En social katastrofe
I Novo Chaplino, en lille landsby i Tjukotka, bor 400 mennesker, som tilhører det oprindelige Yupik-folk. I 1996 faldt indbyggerantallet med 72: 42 flyttede bort og 30 døde. For de tilbageblevne har livet ikke meget at byde på. Der er mangel på mad, tøj og medicin, der er ikke meget arbejde at finde, børnedødeligheden er høj, og alkoholismen florerer. Oplysningerne kommer fra Tatiana Achirgina, som er vicepræsident i Inuit Circumpolar Conference (ICC) i Rusland, og som i foråret deltog i en høring på Christiansborg om de oprindelige folk i Rusland.

Fortsætter udviklingen, vil Novo Chaplino inden for bare en overskuelig fremtid være fjernet fra landkortet. Det samme kan højst sandsynligt være tilfældet med de 8 landsbyer, hvor de øvrige 1100 medlemmer af Yupik-folket bor. Dermed vil et af Ruslands 29 oprindelige folk være udslettet.

- Situationen er trøstesløs, intet fungerer ordentligt, og der er desværre ikke noget, der tyder på, at udviklingen er ved at vende. Tværtimod styrer flere af de oprindelige folk direkte mod en social og menneskelig katastrofe, hvis der ikke bliver grebet ind, siger Mads Fægteborg, som er bestyrelsesmedlem i Komitéen Natur og Folk i Nord og leder af et projekt, som støtter de oprindelige folk i Rusland, (se artiklen Hjælp til Selvhjælp).

Problemet er langt fra begrænset til det fjerntliggende og isolerede Tjukotka. Tværtimod kæmper alle de oprindelige folk i Ruslands nordlige periferi med næsten uoverstigelige problemer, som i løbet af få år kan udrydde dem som selvstændige kulturer.

Koblet af
De oprindelige folks traditionelle levemåde og kultur er overalt på kloden truet af påvirkningen fra det moderne samfund. Men i Rusland er de oveni blevet ofre for det sociale sammenbrud, som er fulgt i kølvandet på Sovjetunionens opløsning i 1991. Krisen har ganske vist ramt hele det russiske samfund, men ingen steder så hårdt som i periferiområderne hos de oprindelige folk, som i dag synes at være mere eller mindre glemt af det øvrige Rusland.

Mads Fægteborg, som har besøgt nogle af områderne, siger:
- Yderområderne er i ordets egentligste forstand koblet af, for tog-, skibs- og flyforbindelserne er blevet nedlagt eller fungerer kun meget uregelmæssigt, og veje og broer bliver ikke vedligeholdt og forfalder langsomt. Ofte er det ikke engang muligt at klage til de centrale myndigheder over uregelmæssighederne og de manglende forsyninger, fordi telefon- og telegrafforbindelserne er brudt sammen.

Efter sammenbruddet har mange af de russiske eksperter pakket kufferten og er rejst til mere stabile områder, hvor der f.eks. er bedre muligheder for at få udbetalt løn. Tilbage ligger halvtomme skoler og hospitaler, og i de små landsbyer er det ofte umuligt at få lægehjælp og medicin.

Et økonomisk tomrum
Alle er enige om, at den eneste vej ud af krisen er, at der bliver pustet liv i den lokale økonomi.

- Men mens store dele af det øvrige Rusland famlende er i færd med at bevæge sig fra planøkonomien til markedsøkonomien, er der ikke meget, der foreløbig er lykkedes hos de oprindelige folk. Her er man knap nok begyndt at fylde tomrummet efter planøkonomien ud, siger Mads Fægteborg.

Tjukotka oplevede i 50'erne og 60'erne en voksende dominans fra Moskva. Store, statsejede fangerskibe overtog hvalfangsten og leverede kød og andre fødevarer til landsbyerne, mens de traditionelle fangstmetoder langsomt gik i glemmebogen. I dag er hvalfangerskibene borte, og Yupik-folket har måttet tilegne sig tidligere tiders fangstmetoder igen. Men dårligt materiel, forurening i havene, fiskekvoter og problemer med at afsætte fangsterne gør det til et meget usikkert erhverv.
Det andet store erhverv blandt de oprindelige folk i Tjukotka er rensdyravl, som de seneste år har været hårdt ramt af dårligt vejr og sygdom i bestanden. Det har også været nødvendigt at slagte et stort antal rensdyr for at skaffe mad på bordet. Samtidig er priserne raslet ned, og det er blevet vanskeligt at fragte kødet ud af områderne.

Industrialiseringen og en omfattende forurening af tundraen og have og floder truer alvorligt de oprindelige folks traditionelle livsform. Forureningen stammer fra de nu skrantende, industrielle centre, fra gas- og olieproduktionen og fra militærets dumpning af atomaffald. AMAP's rapporter om miljøet i det arktiske område peger på, at den økologiske balance i polarområderne er meget følsom, og at de oprindelige folks jagt og fiskeri i Rusland er blevet ramt hårdt af den industrielle ekspansion og forureningen.

Mange repræsentanter for de oprindelige folk mener, at det er helt afgørende at få løst de juridiske problemer omkring ejendoms- og brugsretten til jorden og fiskeriet, hvis økonomien skal på fode igen. For mange af de oprindelige folk har det været vanskeligt at få retten til de områder, som de gennem årtusinder har boet, jaget og arbejdet på.

Vi drømmer kun om fortiden
På længere sigt hænger en løsning af de oprindelige folks ulykkelige situation sammen med en genrejsning af den russiske økonomi. Men spørgsmålet er, om der er tid til at vente på det, hvis en udslettelse af de oprindelige folk skal undgåes.
Optimismen har trange kår i Tjukotka i dag. Tatiana Achirgina sammenfattede ved høringen på Christiansborg situationen ved at sige, at "vi drømmer kun om fortiden, for vi frygter fremtiden"
.
Indhold 4/97

Grafik: Rie Jerichow

Tjukotka har 80.000 indbyggere, hvoraf 18.000 tilhører de oprindelige folk, som består af Tjukti (15.000), Yupik (1.500), Eveni (1.500) og en række mindre grupper.

Kontaktperson:

Komitéen Natur og Folk i Nord
tlf. 33 13 02 92
 
Læs artiklen om bistandsprojekt blandt de oprindelige folk i Nordrusland Hjælp til selvhjælp

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100