Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Hvalrossernes skjulte liv på havets bund

Nærbilleder af hvalrosser i og under vandet er meget usædvanlige. I sommer lykkedes det imidlertid fotograferne Magnus Elander og Göran Ehlmé fra Sverige at tage nogle unikke billedserier under vandet i Young Sund ud for Daneborg. Optagelserne afslørede for første gang, hvordan hvalrosser finder deres føde på havbunden. Projektet peger frem mod nye, interessante muligheder for et tæt samarbejde mellem fotografer og forskere i fremtiden.

Af Magnus Elander

At fotografere hvalrosser i vandet på helt tæt hold viste sig ikke blot at kræve specialkonstrueret fotoudstyr, men også en del is i maven.
Krabaterne, som vejer op mod et ton, er jo kendt for at være aggressive. Derfor havde Göran Ehlmé og jeg først skaffet os en indgående viden om dyrenes adfærd og vaner både fra faglitteraturen og gennem interviews med forskere. Det var vigtigt ikke bare for vores egen sikkerhed, men naturligvis også for at kunne udvikle en brugbar metode til at få nogle vellykkede billeder i kassen. Det viste sig også hurtigt, at vi fik god brug for al den viden, vi havde skrabet sammen, da vi i august 1997 gik i gang i Daneborg.

Tæt på
Vi brugte i første omgang meget tid på at blive fortrolige med de forskellige hvalrosser, som holdt til omkring Sandøen i fjordmundingen. Selv havde jeg tidligere haft nærkontakt med hvalrosser ud for Holms Land i 1993 og på en kajakekspedition mellem Daneborg og Mestersvig i 1989.
Sigtbarheden under vandet gav imidlertid problemer. Også selvom Søren Rysgaard fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, havde forudsagt, at der ville være rigtig klart vand i slutningen af august. Den regnfulde sommer var en sandsynlig forklaring.
Konsekvensen var, at vi måtte arbejde på mellem én og tre meters afstand fra dyrene for at få en rimelig billedkvalitet. I stedet for teleobjektiver blev vi nødt til at anvende ekstreme vidvinkler.

Ny observation
Hvalrosserne dykker oftest flere gange ned til det samme sted på havbunden. Her finder de føden ved at vifte kraftigt med forlufferne, så bundslammet hvirvles op og afdækker muslingerne (hovedsagelig Mya truncata). Der er tale om en teknik, som rent faktisk ikke er observeret tidligere. Derefter kan hvalrossen hurtigt og effektivt finde muslingerne og suge indholdet ud. Skallen bliver efterladt, og bunden kommer efterhånden til at ligne en samling bombekratere fyldt med tomme muslingeskaller.
Disse iagttagelser og billeddokumentationen kan give stof og idéer til detailstudier ikke bare for specialiserede hvalrosforskere, men også i den brede kortlægning af ernæringsdynamikken i fjorden, som DMU for øjeblikket arbejder med.

En fredelig sameksistens
Vi blev ikke en eneste gang angrebet eller overfaldet af hvalrosserne. I nogle enkelte tilfælde var det i stedet hvalrosserne, som syntes, at vi var for nærgående, og reagerede ved at dykke eller helt enkelt svømme bort. Vi gjorde meget for ikke at provokere dyrene og trak os væk, hvis vi fik indtryk af, at de følte sig besværet af os.
En fremgangsmåde, som passede begge parter glimrende, var, at vi ikke gik ned i vandet til dyrene, men blev i båden og fotograferede med en såkaldt pole-cam, dvs. et undervandskamerahus, som vi havde monteret på en stang af rustfrit stål og dirigerede oppe fra båden.

Et frugtbart samarbejde
Erfaringerne fra sommerens arbejde giver os muligheder for at udvikle en bedre fototeknik og kameraudrustning til denne form for optagelser. Planlægningen af vores fotooptagelser sammen med DMU's marinbiologer har desuden været indledningen til et utraditionelt og meget frugtbart samarbejde.
Håbet er også, at forskerne gennem dette samarbejde kan nå endnu bedre, videnskabelige resultater og få mere medieopmærksomhed, og at fotograferne kan tilbyde mere spektakulære populærvidenskabelige fotoreportager og film.
Indhold 4/97

Kontaktperson:

Amarok AB
Carl Barks Väg 28
S-163 58 Spånga
Tlf.: 0046 8 364 711

Læs også
Fokus på hvalrosser

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100