Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Pressemeddelelse
Udsendt af Dansk Polarcenter, den 17. november 2005

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten er netop udkommet på www.polarfronten.dk. Vi gør især opmærksom på artiklen om AIDS i Grønland.

AIDS endelig på retur i Grønland

Siden 1996 har effektiv medicin bragt antallet af AIDS-dødsfald i Danmark og andre vestlige lande langt ned. Det er dog først for nylig, at antallet af AIDS-dødsfald i Grønland er begyndt at falde.

Igennem de seneste 20 år er alle konstaterede HIV- og AIDS-tilfælde i Grønland blevet registreret af Embedslægeinstitutionen. Tallene viser, at der er en relativ høj forekomst af HIV i den grønlandske befolkning. Sammenlignet med eksempelvis Danmark, hvor der er omkring 0,7 HIV-smittede per 1000 indbyggere, er der i Grønland omkring 1,4 HIV-smittede per 1000 indbyggere. De grønlandske tal viser også, at der hvert år konstateres nye HIV-tilfælde, og at nogle HIV-smittede når at udvikle AIDS, inden de kommer i behandling. Herudover viser en undersøgelse fra 2003, at nogle HIV-smittede stadig udviklede AIDS, selvom de blev behandlet med den nye og særdeles effektive medicin, HAART.

- Efter at den meget effektive kombinationsbehandling, HAART, blev taget i brug i 1996, er antallet af AIDS-tilfælde faldet drastisk i den vestlige verden. Men hvor dødeligheden blandt HIV-smittede i f.eks. Danmark længe har været helt nede på omkring 2 procent om året, er det først inden for det seneste halvandet år, at der har kunnet spores et fald i antallet dødsfald som følge af AIDS i Grønland. Og det til trods for, at alle de grønlandske HIV-patienter siden 1996 har haft adgang til den effektive medicin, som forhindrer virus i at nedbryde immunsystemet og føre til udviklingen AIDS, siger Nicolai Lohse, læge og ph.d.-studerende ved Odense Universitetshospital.

Ifølge Nicolai Lohse er den primære årsag til de dårlige behandlingsresultater, at det har været svært at få mange af de HIV-smittede til at tage medicinen korrekt. Det har ligeledes været et problem, at patienterne, hvoraf langt de fleste smittede er socialt marginaliserede, midaldrende kvinder og mænd fra primært Nuuk og Sisimiut, ofte ikke er mødt op til kontrol og i den forbindelse har fået justeret medicinen.

Ifølge overlæge og HIV-ansvarlig ved Dr. Ingrids Hospital i Nuuk, Karin Ladefoged, betyder lægernes og myndighedernes arbejde med at holde de grønlandske HIV-patienter ‘i ørerne’, at HIV-infektionen i dag er velbehandlet og under kontrol hos en væsentlig større patientgruppe end i 2003.

- Det kræver dog en fortsat fokuseret indsats, hvis vi skal forhindre HIV-infektionen i at brede sig i befolkningen og nedbringe antallet af AIDS-dødsfald yderligere, siger Nicolai Lohse.

Han understreger det vigtige i at patienterne instrueres i at tage medicinen korrekt, og at behandlingerne fortsat kontrolleres og justeres nøje.

Kontakt: Nicolai Lohse, , tlf. 6541 1621

Læs hele artiklen på her

 

 

 


Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)
(layout)
Hent Polarfronten 3/2005 som PDF

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100