Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Pressemeddelelse
Udsendt af Dansk Polarcenter den 13. oktober 2004

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten er netop udkommet og er tilgængeligt på www.polarfronten.dk. Her henleder vi især opmærksomheden på en artikel om tvekønnethed hos isbjørne.

Isbjørnealarmen ikke afblæst

En grundig undersøgelse af en isbjørnehun, som blev skudt i Østgrønland i 1999, har vist, at den ikke som frygtet var tvekønnet, men blot havde en forstørret klitoris, fordi den havde været i tæt og kærlig kontakt med hanbjørne.

Forskerne har siden begyndelsen af 1990’erne haft mistanke om, at de høje koncentrationer i Arktis af miljøgifte, som f.eks. PCB og DDT, kan forstyrre isbjørnenes kønsudvikling og medføre tvekønnethed. Og selvom alarmen foreløbig er afblæst for den ene bjørn fra Østgrønland, er det stadig ikke muligt med sikkerhed at sige, hvor farlige de høje giftniveauer er for bjørnene.

Forskeren bag undersøgelsen, dyrlægen Christian Sonne, DMU, slår fast, at der endnu ikke findes et håndgribeligt, videnskabeligt bevis. Ganske vist har norske forskere observeret ydre tegn på forstørrede kønsorganer hos et par håndfulde bjørne på Svalbard, men da det er sket i forbindelse med bedøvelse og mærkning, har det kun været muligt at undersøge dem overfladisk og tage en blodprøve og en spækbiopsi.

- Jeg kan ikke vide, om de norske bjørne er tvekønnede. Men når det ikke har været muligt at se på dyrenes indre organer, som vi har gjort, kan man ikke afskrive, at forstørrelsen af klitoris hos de voksne, norske bjørne kan have samme forklaring som hos hunbjørnen fra Østgrønland, siger Christian Sonne.

Professor Øystein Wiig, Zoologisk Museum i Oslo, der er med i den norske isbjørneundersøgelse, er principielt enig i Christian Sonnes konklusion. Han fastholder dog, at mistanken består, fordi forklaringen ikke kan bruges på alle de observerede bjørne:

- Vi har ikke kun set fænomenet med en forstørret klitoris hos voksne hunbjørne, men i alle aldersgrupper helt ned til tremåneders-alderen. De mest specielle var to 1-årige hununger med en urinåbning næsten i enden af en ’penis’.

De to unger blev beskrevet i en artikel i 1998, hvor de norske forskere pegede på, at forureningen kunne være en mulig årsag til abnormiteterne i kønsorganerne.

- Vi understregede imidlertid, at der også kunne være andre mere ’naturlige’ årsager til tvekønnethed, pointerer Wiig. For eksempel kunne det være mandlige hormoner fra en kræftsvulst hos moderen, der havde forstyrret udviklingen af fostrets kønsorganer, ligesom genetiske faktorer kunne spille ind.

Læs mere i Polarfrontens artikel på

Kontakt: Christian Sonne, DMU, tlf. 46 30 19 54, og Øystein Wiig, Zoologisk Museum, Oslo, tlf. +47 22 85 16 88,


 

Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)
(layout)

Gabrielle Stockmann


Hent Polarfronten 3/2004 som PDF

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100