Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Godt begyndt er kun halvt fuldendt – Grønlandsarkæologiens fremtid

Det arkæologiske center SILA står efter fire års eksistens med fine resultater. For øjeblikket venter centrets ansatte og andre med spænding på, om det lykkes at få forlænget bevillingerne, så det igangværende arbejde kan videreføres. Her tegner SILA’s leder Bjarne Grønnow et billede af det internationalt anerkendte center.

Af , mag.art., centerleder
Polarforskeren Eigil Knuths 100-årsdag er netop blevet markeret ved bogudgivelser, udstillinger og en festlig foredragsaften på Nationalmuseet med Kongehusets deltagelse. Det var nok mindet om Knuth og alle historierne om hans stærke person, der trak fulde huse. Men jeg véd, at alle arktisk interesserede også er dybt fascinerede af dét, som Knuth viede sit lange liv til: den arkæologiske udforskning af Grønland.

Det var arkæologer som Eigil Knuth, Therkel Mathiassen, Helge Larsen, Poul Nørlund og Aage Roussell, der i første halvdel af 1900-tallet lagde grunden til Danmarks ry som internationalt førende inden for udforskningen af de polare og nordatlantiske folks kulturhistorie. Vi fra den nutidige forskergeneration af arkæologer kredser også omkring de grundlæggende spørgsmål vedrørende de eskimoiske kulturers oprindelse og vandringer, nordboernes liv og forsvinden og de kulturmøder, der igennem årtusinder har udspillet sig i Grønland. Men vi har fået et stærkere værktøj i hænde end vore forgængere: et forskningscenter.

I de sidste fire år har vi med etableringen af ’SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning’ haft perfekte rammer om grønlandsarkæologien. Centrets forskere bestående af en professor, to seniorforskere, tre forskerstuderende og adskillige gæsteforskere fra Grønland, Canada og flere andre lande har fået mulighed for at koncentrere sig om deres videnskab, hvad enten det drejer sig om de eskimoiske kulturer eller om nordboerne. Det har givet resultater. Vi har skabt et dynamisk forskningsmiljø, der har bragt os nærmere besvarelsen af nogle af de centrale spørgsmål, som i så rigt mål dukker op i Grønlands arkæologiske kulturarv. Det kan man forvisse sig om i centrets mange publikationer (se www.sila.dk). Resultaterne sammenfattes og præsenteres for en bredere kreds i Danmark og Grønland i form af en stor, populær bog skrevet af forskerne på SILA sammen med kolleger fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.

Forskningsministeriet (nu Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) besluttede for fire år siden at styrke udviklingen og kontinuiteten i den traditionsrige forskning inden for arktisk og nordatlantisk arkæologi - i sig selv en naturlig følge af afslutningen på tilbageførslerne af arkæologiske genstande og antikvarisk viden til Grønland af dele af Danmarks Nationalmuseums omfattende samlinger. Fortsættelsen af det nære samarbejde mellem de to nationale museer skulle herefter hvile på forskning på højeste, internationale niveau med udgangspunkt i de delte samlinger. Også uddannelsen af unge danske og grønlandske arkæologer fik høj prioritet.

Danmark er i forhold til de arktiske og nordatlantiske nationer i en helt særlig situation, som forpligter: Også efter tilbageførslerne er der omfattende grønlandske og norrøne samlinger og arkivalier på Nationalmuseet. Derfor har samarbejdet med Grønland, som SILA er part i, den internationale forskningsverdens største bevågenhed.

Det overrasker næppe, at jeg som leder af SILA påstår, at målene for de første fire års indsats i centret er indfriet. Væsentlig ny viden om inuits og nordboernes kulturhistorie er vundet, et internationalt miljø er skabt, nye forskere er uddannet, forskerspirer er på vej, og samarbejdet med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv samt lokalmuseerne har været til gavn og glæde for alle parter.

Jeg står lykkeligvis ikke alene med dette synspunkt. Det fremgår af Videnskabsministeriets eksterne evaluering af SILA’s præstationer. Evalueringen blev forestået af et internationalt forskerpanel, der konkluderer, at målene for startfasens videnskabelige resultater er nået. Panelet anbefaler kraftigt, at Centret videreføres efter 2003 (se Mogens Trolle Larsen m.fl. 2003). Høringssvar fra bl.a. det grønlandske KIIIP (Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke), Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland og Statens Humanistiske Forskningsråd støtter panelets vurdering og anbefaler, at det dansk-grønlandske samarbejde omkring arkæologisk forskning og uddannelse fortsættes. SILA er en sund investering i fremtidens forskning i Arktis.

Indhold 3/03


 

Kontakt: , SILA. Tlf. 3347 5440.

Mogens Trolle Larsen, Tom McGovern and Yvon Csonka: Report on the Evaluation of SILA – The Greenland Research Centre at the National Museum of Denmark. – Rapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003.
Se http://www.sila.dk/News/Start.html

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100