Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Geovidenskaberne rykker sammen

Fem geovidenskabelige institutioner i København er flyttet under samme tag. Det er håbet, at det nye Geocenter kan øge forskningssamarbejdet og løfte dansk forskning internationalt.

Af

Det fremtidige samliv mellem fem danske forskningsinstitutioner blev den 16/9 markeret med et imponerende vulkanudbrud i rotunden i den gamle polytekniske læreanstalts bygning på Øster Voldgade 10. Vulkanudbruddet var et velvalgt indslag i åbningshøjtideligheden, for det er fem danske, geovidenskabelige institutioner, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Dansk Lithosfærecenter (DLC) og Geologisk Institut, Geografisk Institut og Geologisk Museum alle tre ved Københavns Universitet, der fra nu er samlet i Geocenter København.

Samarbejde og stordriftsfordele
Der er tale om et formaliseret samarbejde mellem fem selvstændige institutioner, som også i fremtiden skal løse deres hidtidige opgaver. Nyskabelsen er, at man med Geocenter København forsøger at få sektorforskere i GEUS og grundforskerne fra Københavns Universitet til at arbejde side om side.

Det er ideen, at det fysiske fællesskab skal få forskerne til at arbejde mere på tværs af de traditionelle faggrænser. Alene den fælles kantine vil sandsynligvis bidrage til, at nye ideer og projektsamarbejde vil spire frem.

På lidt længere sigt kan man også forestille sig et udvidet samarbejde mellem sektorforskningen og grundforskningen, så sektorforskerne f.eks. kan tage del i undervisning af studerende.

Men stordriftsfordelene giver også et mere håndgribeligt overskud. Der er penge at hente ved f.eks. laboratoriefællesskab, som også vil gøre det muligt at indkøbe apparatur, og ved andre former for fælles udnyttelse af faciliteter.

Grønlandsforskningen styrkes
Alle de involverede institutioner har i mange år været aktive i grønlandsforskningen. Det drejer sig især om aktiviteter inden for råstofefterforskningen, på miljø- og klimaområdet og inden for den mere grundlæggende geovidenskab. Så der er ingen tvivl om, at samarbejdet på tværs af institutionerne og fagene vil blive intensiveret i fremtiden, og at det vil styrke grønlandsforskningen. Visionen er, at Geocenter København skal blive en attraktiv international samarbejdspartner inden for geovidenskabelig, arktisk forskning.

En anden vision er, at Geocenter København skal være blandt de 5-10 førende forsknings- og uddannelsescentre i geologi og geografi i Europa. Man forventer, at alene centrets størrelse og faglige alsidighed vil tiltrække både enkeltpersoner og institutioner, som vil indgå i et samarbejde.

Der er omkring 550 ansatte på det nye forskningscenter, som har o. 1000 studerende.

Samarbejdet i Geocenter København koordineres og ledes af et chefkollegium, som i dag har administrerende direktør i GEUS, Martin Ghisler, i spidsen.

Indhold 3/02

Åbningen af Geocenter København fandt sted i røg og damp med et stort vulkanudbrud i centrets rotunde.

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100