Uorden i lagene

For ca. 400 millioner år siden kolliderede de to kontinenter kaldet Laurentia (inkl. nuværende Nordamerika og Grønland) og Baltica (nuværende Nordvesteuropa inkl. Skandinavien) og dannede den kaledoniske bjergkæde i det nuværende Nordøstgrønland. Resultatet af sammenstødet er i dag synligt i nogle såkaldte tektoniske vinduer som f.eks. Målebjerg-lokaliteten i Andrée Land, hvor man kan se, at ældre bjergarter ved kollisionen er skubbet ind over yngre bjergarter. Den stiplede linie (NST) adskiller de oprindelige bjergarter (nederst) fra de tilførte fremmede bjergarter. Nederst er der gnejs (G), og ovenpå gnejsen ligger sandsten med spor efter fossiler (SF). Over den stiplede linie ligger bjergarter (Krummedal serie), der er ældre end sandstenene (SF). Med ældre bjergarter oven på yngre vidste geologerne, at der er tale om et dække af tilførte, fremmede bjergarter. For ca. 60 mio. år siden satte kontinentaldriften igen det amerikanske og det europæiske kontinent i bevægelse. Denne gang bort fra hinanden, så Atlanterhavet blev dannet.