Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Norsk satsning på Svalbard

UNIS (Universitetsuddannelserne på Svalbard) står over for en markant udvidelse fra 3000 m2 til omkring 12.000 m2. Hermed har de norske politikere taget fat på at realisere planerne om Svalbard Science Center, hvor det lokale museum og andre forskningsinstitutioner skal indgå.

Men UNIS er kun en del af den norske satsning på Svalbard. Mod nord ligger forskningsstationen Ny-Ålesund, der har status som Large Scale Facility under EU, og som huser 115 langtidsprojekter fordelt på 15-16 forskellige lande. Der er de seneste 10 år investeret mere end 100 mio. Nkr. i forskningsstationen. Der er bygget ny messe og nyt kraftværk, og flyvepladsen og kajanlægget er blevet moderniseret og udvidet.

Inden for de seneste par år har Norsk Polarinstitutt desuden bygget en ny station i Ny-Ålesund, og den atmosfæriske målestation på toppen af Zeppelin-fjeldet er blevet moderniseret for et større millionbeløb.

En af de største satsninger de kommende år bliver opbygningen af et 600 m2 stort marinbiologisk laboratorium ved Kongsfjorden. Der er foreløbig tegnet kontrakter med forskningsinstitutioner fra Norge, Italien, Tyskland, Japan, USA og UK.

Tilbage til artiklen

Foto: Henning Thing/ Polar Photos

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100