Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Ingen grund til tårer

Sommerens prøveboring ud for Grønlands vestkyst gav hverken olie eller gas. Men det betyder langtfra, at mulighederne for at finde olie i Grønland er udtømte, siger oliegeolog.

Af Poul-Erik Philbert

Statoil-gruppens prøveboring i Fylla-området 100 km vest for Nuuk er foregået under navnet Qulleq-1, som er det grønlandske ord for både olielampe og tåre. Efter to måneders boringer kunne Statoil-gruppen den 11. september meddele, at der hverken var fundet olie eller gas i det 2.937 m dybe borehul, men det giver ifølge olieeksperter ikke grund til tårer.

Ingen panik

Flemming G. Christiansen, statsgeolog i GEUS, har de sidste ti år været dybt involveret i olieefterforskningen i Grønland og mener ikke, at den tørre boring behøver at betyde et tilbageslag for olieefterforskningen i Grønland:
- Der er ingen grund til panik, for mulighederne er langtfra udtømte, siger Flemming G. Christiansen. Der er fem områder omkring Grønland, som kan gemme på olie, og som hver især er på størrelse med hele olieområdet i Nordsøen, så jeg forventer helt klart nye boringer i de kommende år.

- Vi behøver ikke at frygte det totale stop i prøveboringerne, som fulgte i kølvandet på de fejlslagne boringer i slutningen af 70'erne. Der er gennem 90'erne skudt en masse seismik og samlet en mængde lovende, geologiske data bl.a. ud for Sisimiut, som bør gøre det nemt at 'sælge' licenser til olieselskaberne i fremtiden, selvom der på kort sigt kan komme en psykologisk effekt på Fylla-boringen.

Han gør også opmærksom på, at det hører til sjældenhederne, man støder på olie i den første boring. Der er områder i Nordsøen, hvor der er gennemført op til 30 boringer, før der blev fundet olie i store mængder.

Flemming Christiansen er ikke overrasket over, at der ikke blev fundet olie. Olieselskaberne opererede selv med en 3% chance. Derimod er det en skuffelse for ham, at der ikke var gasforekomster. GEUS' analyser af Fylla-feltet området pegede på gode muligheder for gas, så GEUS-folkene venter som så mange andre med spænding på, at Statoil-gruppen frigiver flere oplysninger fra boringen.

Endnu en boring

Når rapporten fra Statoil-gruppen kommer, vil den lande på direktør Hans Kristian Schønwandts skrivebord i Hjemmestyrets Råstofdirektorat i Nuuk. Det skulle efter aftalen ske den 15. december, men Statoil-gruppen har søgt om udsættelse til 15. marts 2001.

- Der følger så en travl periode både her i Direktoratet og i GEUS og Energistyrelsen, som er vores faglige rådgivere, siger Hans Kristian Schønwandt. Og så skal det forhandles, om Statoil-gruppen skal gennemføre den boring nummer to, som de har forpligtet sig til, med mindre de kan overbevise os om, at der ikke er kommercielle muligheder i at bore videre.

Indhold 3/00

Foto: Arvid Steen

Prøveboringen i Fylla-området er foregået fra et af verdens mest avancerede boreskibe, det 253 m lange West Navion, som stod i mere end 5 mia. kr., inden det kom i søen. Statoil-gruppen har betalt 5 mio. kr. om dagen for at hyre West Navion, og det bragte de samlede omkostninger ved boringen op på mere end 350 mio. kr.

Kontakt:


GEUS
Tlf.: 38 14 27 27

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100