Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

100 hvaler om året

NAMMCOs (The North Atlantic Marine Mammal Commission) videnskabelige komité har netop gennemgået undersøgelserne af de grønlandske hvidhvaler og har skønnet, at antallet af hvaler er faldet med 60% siden 1982. NAMMCO foreslår, at man straks begrænser den årlige fangst til 100 hvaler. Fra Maniitsoq og sydpå skal hvalerne være helt fredede. Nord for denne grænse skal de være fredede i visse perioder af året. Med en fangst af denne størrelse vil bestanden if. NAMMCO om ti år have samme størrelse som nu.

Forslaget blev diskuteret ved et møde i Sandefjord i Norge den 26.-29. september 2000. NAMMCO blev oprettet i 1992 på baggrund af en aftale mellem Grønland, Norge, Island og Færøerne om at overvåge og bevare havpattedyrene i det nordatlantiske område.

 

Tilbage til artiklen

Der er flere oplysninger om NAMMCO på hjemmesiden www.nammco.no

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100