Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Fødekædens tabere

Miljøgiftene vender den tunge ende opad. De trænger ind i fødekædens bund i mikroorganismer, fortsætter vandringen gennem plankton og fisk og videre til sæler og isbjørne. Fra bund til top i fødekæden sker en opkoncentration af giftene, så mennesker får relativt mere gift ind pr. gram end længere nede.

Der er tale om de langsomt nedbrydelige, organiske miljøgifte - de såkaldte POP'er (persistent organic pollutants) - som f.eks. PCB og DDT, der stammer fra produktionen i den industrialiserede verden og med vind og vand bliver ført til de arktiske områder.

Man har kendt stoffernes skadelige virkninger siden 1960'erne og allerede i begyndelsen af 70'erne begyndte politikerne i USA og Europa at indføre forbud. 30 år senere slippes stadig store mængder af de organiske miljøgifte ud i den globale cirkulation, og ingen ved hvor langt tid der vil gå, inden et globalt forbud er på plads - og kan håndhæves.

Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100