Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


En sommer i ubeskrevet land

Et større forskerhold har denne sommer været i felten i Washington Land og Inglefield Land i det nordvestligste Grønland. Det har givet geologer, botanikere og arkæologer en mulighed for at kortlægge en del af Grønland, som længe har været forsømt.

Af og

I slutningen af august samledes 20-25 forskere og logistikere igen på Thule Air Base, efter at de et par måneder havde været spredt omkring i Inglefield Land og Washington Land. Flertallet var geologer fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), men der var også tre botanikere fra Københavns Universitet og to arkæologer fra Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Grønlands Nationalmuseum. De var alle på vej hjem efter en vellykket sommers feltarbejde, og i flyene ventede alle kasserne omhyggeligt pakket med de indsamlede materialer, som er det håndgribelige resultat af to måneders hårdt slid.

Mange af kasserne er sikkert igen blevet åbnet, og de kommende måneder og år vil forskerne høste frugterne af sommerens arbejde. Men allerede nu tyder de foreløbige rapporter på, at der er gjort interessante fund, og at et relativt ubeskrevet område i Grønland er blevet kortlagt.

På tømmerjagt
Geologerne fra GEUS har først og fremmest været i gang med at kortlægge geologien i Washington Land og Inglefield Land. Hermed har man taget hul på det arbejde, som om 3-5 år vil resultere i det sidste af de 14 geologiske oversigtskort, der tilsammen kortlægger Grønland rundt i målestoksforholdet 1:500.000.

Kvartærgeologen Ole Bennike fra GEUS har brugt sommeren på bl.a. at lede efter tømmer, en aktivitet som for en udenforstående kan synes lidt ørkesløs i det totalt træløse Nordgrønland. Men der er sundfornuft bag den øjensynlige galskab. Under geologisk feltarbejde i Washington Land i 1970'erne blev der flere steder fundet tømmer inde i landet, og man forestillede sig i første omgang, at der var tale om drivtømmer, der var skyllet op på stranden og senere ført ind i landet med gletschere. Men efter fundet af Kap København Formationen i Peary Land opstod den teori, at tømmeret kunne stamme fra træer, der havde vokset i området.

Ole Bennike har derfor søgt efter en eventuel kilde til træstumperne og kunne over en 70 km lang strækning spore tømmeret langs en elv helt ind til elvens kilde ved en lokal iskappe i det centrale Washington Land. Så meget tyder på, at tømmeret stammer fra træer, som for måske 3 mio. år siden har vokset i området. Det viser, at trægrænsen har ligget betydeligt længere nordpå end i dag, og at træerne har været i stand til at tilpasse sig vinterens lange mørkeperiode.

En buket fra det ukendte
Sommerens logistikplatform ved Cass Fjord i Washington Land blev også benyttet af en gruppe botanikere fra Botanisk Museum ved Københavns Universitet.

Flere tusinde eksemplarer af lichener, mosser og højere planter blev indsamlet i løbet af den korte, hektiske sommer. Det er allerede i felten blevet til en meget spændende buket af botaniske oplevelser og opdagelser. Blandt sæsonens specialiteter er genfundet af Androsace septentrionalis, af danskere kaldt Fjeldarve, som hidtil blot var kendt fra ét enkeltfund ved Etah. Ligeledes er Saxifraga hieracifolia, også kendt som Rank Stenbræk, med i toppen af sommerens hitliste.

De to landområder, der ligger med det nordligste Canada, Ellesmere Island, som nærmeste nabo, har hidtil været meget sporadisk undersøgt i botanisk sammenhæng, så sommerens botanikere rykkede ind i et stort set ukendt land. Ofte var det eneste, forskerne havde at gå efter, nogle gamle dagbogsoptegnelser fra Knud Rasmussens periode i Thule-området i begyndelsen af dette århundrede.

Nu er der ved at komme anderledes styr på sagerne. De mange arter og eksemplarer, der er blevet fundet, gør det betydeligt nemmere for botanikerne at beskrive Nordvestgrønlands planteverden i forhold til det øvrige Grønlands og vurdere planternes indvandring fra Canada til Grønland siden sidste istid.

Et arkæologisk El Dorado
Sommerens feltarbejde gav også arkæologerne en kærkommen mulighed for at gennemføre den første systematiske kortlægning af fortidsminder i Washington Land. Hidtil har man kun kendt nogle få ældre bopladser, som Lauge Koch og Knud Rasmussen optegnede omkring 1920, og nogle pladser, som geologer fra det daværende Grønlands Geologiske Undersøgelser stødte på i 1975.

Lektor Claus Andreasen, Ilisimatusarfik, og museumsinspektør Hans Lange, Grønlands Nationalmuseum, koncentrerede deres eftersøgning om kystområderne, men fandt hverken på vestkysten eller sydkysten noget bemærkelsesværdigt. Først da de nåede til området syd for Cass Fjord vendte lykken. Den lille klippeø Pudtlersuaq, som blot er 1500 m lang og 300 m bred, viste sig at være fyldt med ruiner. Arkæologerne vadede bogstaveligt talt rundt i gamle bopladser, og overalt flød det med flinteredskaber og flinterester fra den lokale redskabsfremstilling.

Det fortsatte på fastlandet over for Pudtlersuaq, hvor arkæologerne fandt en imponerende boplads med mindst 125 meget tydelige anlæg. Der var flinteaffald overalt og en del knogler, specielt et par steder, hvor vinden har blæst helt fri for sand, så alt lå frit fremme, som det blev efterladt for 3.000 år siden.

Fundene stammer hovedsagelig fra de tidligste, eskimoiske kulturer før Kristi fødsel, mens der kun var få spor fra de seneste 2000 år.

Indhold 3/99

Foto: Hauge Andersson, Polar Photos

 
Foto: Henning Thing, Polar Photos


Den sjældne og meget smukke hoved-troldurt (Pedicularis capitata) vokser kun enkelte steder i Inglefield Land. Sommerens botaniske udforskning af det nordvestligste Grønland gav bl.a. forskerne mulighed for at udvide kendskabet til denne specielle art og dens levevilkår i denne fjerne del af landet.
 


Da træstumperne blev fundet i 1970'erne troede forskerne, at det drejede sig om drivtømmer skyllet i land. Nu mener man, at tømmeret stammer fra træer, som har vokset i området for måske 3 mio. år siden og er skyllet ud fra iskapperne.

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100