Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

På græs i Zackenberg

To unge, grønlandske forskerspirer har denne sommer tilbragt en måned på feltsstationen i Zackenberg, hvor de har haft mulighed for at arbejde i felten med deres projekter.

Af Poul-Erik Philbert
En slange fra et bildæk, en gammel malerspand og en knaldgul spreder fra en haveslange. Det er bestanddelene i det Storm P.-lignende måleapparatur, som Nanna Høegh to gange om dagen tager på nakken og iført waders transporterer til elvdeltaet neden for Zackenberg Forskningsstation, hvor hun måler biogasproduktionen.

Et godt tilbud
Nanna Høegh er den ene af de to grønlandske studerende, som i år har fået et stipendium til en måneds feltophold på forskningsstationen i Zackenberg. Hun er født og opvokset i Grønland, men har i 5 år studeret til civilingeniør på Institut for Vand-, Jord- og Miljøteknik på Aalborg Universitet (AAU) og skal efter sommerferien i gang med et ph.d.-studium.
Da Nanna Høegh i foråret fik øje på opslaget om et feltophold på Zackenberg, var hun med det samme klar over, at her lå en chance for at få den arktiske vinkel på sin forskning, som hun bl.a. pga. sin grønlandske baggrund har ønsket sig længe, men ikke har haft praktisk mulighed for.
- Det har været næsten umuligt at beskæftige sig med arktiske forhold på AAU, for der er ikke et aktivt studiemiljø omkring arktiske emner og heller ingen lærere, som kan fungere som vejledere på området.
Legatet gav også løsningen på de mange praktiske problemer, som en studerende møder, hvis hun vil i felten i Grønland:
- Det er vanskeligt at få foden inden for et sted, hvor man kan udføre feltarbejde i Grønland. Og da det oven i købet er både besværligt og dyrt at komme hertil, bliver det for de fleste studerende ved drømmen, siger Nanna Høegh.

Fremadrettet projekt
De fem uger bliver brugt på et projekt om biogasproduktion i upåvirkede miljøer. Med sit hjemmelavede måleapparatur har hun dagligt målt kulstoftab fra de ferske, marine miljøer i Zackenbergelvens delta, i Young Sund og i søerne nord for stationen.
Arbejdet peger frem mod Nanna Høeghs ph.d.-projekt, hvor hun gennem målinger på Grønlands vestkyst skal udvikle en model over klima- og menneskepåvirkning af biogasproduktionen. Det praktiske mål med projektet er at finde ud af, hvordan spildevandsudledningen påvirker de marine miljøer i Vestgrønland.
Der har undervejs været et samarbejde med to ferskvandsbiologer, som har gennemført målinger i søerne ved Zackenberg. Den ene er biologistuderende Nanette Hammeken Arboe, som har fået det andet af Zackenbergstipendierne.
Nanna Høegh fremhæver i øvrigt, at det har været meget inspirerende at arbejde på en forskningsstation, hvor der er arktiske forskere fra mange forskellige fagområder og lande.

Indhold 3/98


Nana Høegh måler biogasproduktion i elvlejet neden for Zackenberg Forsningsstation. Hun er den ene af to studerende, som har fået et stipendium til en måneds feltophold på stationen

Kontaktperson:
Nanna Høegh, tlf. 96 35 85 19

En sommer i Zackenberg
Da tidligere forskningsminister Jytte Hilden sammen med landsstyremedlem Marianne Jensen i 1997 officielt åbnede Forskningsstationen i Zackenberg bestod hendes gave af to stipendier til grønlandske studerende til en måneds feltophold i Nordøstgrønland.
Stipendierne er foreløbig uddelt for 1998 og vil også blive uddelt i 1999 og 2000. De kan søges af grønlandske studerende, der har påbegyndt en uddannelse ved en højere læreanstalt.
Opslag om næste års stipendier vil komme i foråret 1999.

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100