Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Arktisk teknologi ind i studieplanerne

DTU sætter gang i uddannelser, som skal udvide kendskabet til arktisk teknologi blandt ingeniører og teknikere.

Af Poul-Erik Philbert
40 studerende og 6 lærere på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) pakkede i 1996 rygsækken og flyttede i 3 uger undervisningen til Diskobugten, hvor de gennemførte et kursus i arktisk teknologi. De fik under opholdet mærket på egen krop, hvad det vil sige at arbejde med teknologi i et arktisk område og beskæftigede sig med fagområder som geologi, geoteknik, fotogrammetri og landmåling.

Kursus på feltfod
Kurset blev en stor succes, og de studerende vendte tilbage til undervisningslokalerne på DTU med interesse og begejstring for at arbejde under arktiske forhold, siger professor Arne Villumsen, DTU. Så opbakningen blandt de studerende er der, og DTU har allerede planer for et lignende kursus i 1998 og regner i fremtiden med at gentage succesen hvert andet år.

Betydningen af kurset peger langt ud over den umiddelbare succes blandt de studerende. Det er et bevidst forsøg på at stimulere interessen for arktisk teknologi og sikre, at den specialiserede viden bliver en levende del af det faglige miljø på DTU. Den arktiske teknologi har ført en lidt stedmoderlig tilværelse, siden Grønlands Tekniske Organisation/Nunatek i begyndelsen af 90'erne blev nedlagt. GTO opbyggede fra 1950 og fremefter sammen med danske ingeniørfirmaer en solid viden om, hvordan man anvender avanceret teknologi under de ekstreme klimatiske forhold, som findes i de arktiske områder.

Arne Villumsen håber, at kurset kan blive et af flere initiativer, som i fremtiden vil være med til at sikre en kontinuitet og en løbende vidensopsamling inden for den arktiske teknologi. Og foreløbig ser det ud til, at det er lykkedes, for helt kontant har det ført til, at to civilingeniørstuderende netop nu arbejder med Grønlands vandforsyning i et større projekt, som skal afslutte deres studium.

Teknikere på skolebænken
Den arktiske teknologi skal ikke kun trives blandt studerende på DTU. Teknikere, som står med den daglige etablering, vedligeholdelse, drift og udvikling af tekniske installationer i Grønland, mangler i dag relevante muligheder for at videreudanne sig. Det kan især på længere sigt vise sig at blive et stort problem, hvis f.eks. råstofudvindingen og turismen for alvor får et gennembrud.

Det er derfor disse teknikere, som DTU har i kikkerten, når man i begyndelsen af 1998 under Åben Uddannelse sammen med Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge- og Anlægsskolen) i Sisimiut starter et kursus under overskriften arktisk teknologi. Kurset omfatter permafrost, geoteknik, GPS, fotogrammetri, GIS og de arktiske områders miljøforhold og kommer til at bestå af to dele med 10 dage i Danmark på DTU i slutningen af januar 1998 og 10 dage i Sisimiut i Grønland i juli-august 1998.
På DTU håber man, at den nye uddannelse finder tilslutning blandt teknikere på Grønland, og at den kan være med til at udruste teknikerne til fremtidens udfordringer
.
Indhold 3/97

Foto: John Rasmussen/Narsaq foto
En sprængt vandledning i Narsaq

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100