Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Pressemeddelelse
Udsendt af Dansk Polarcenter, den 26. juli 2004

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsmagasin Polarfronten er netop udkommet og er tilgængeligt på dpc.dk. Her henleder vi især opmærksomheden på følgende artikel om et spændende internationalt iskerneprojekt, der planlægges at løbe af stablen i det internationale polarår 2007-08.

Internationalt iskerneprojekt i polaråret

Verdens ledende iskerneforskere var i marts måned samlet til møde i Washington med det formål at undersøge, om de kunne blive enige om et langsigtet, internationalt samarbejde på iskerneområdet. Resultatet blev et fælles oplæg til et kommende projekt, International Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS), som forventes at løbe af stablen i det internationale polarår 2007-8.

Iskerneforskerne foreslår i deres oplæg en dybdeboring i henholdsvis Antarktis og Grønland og en række lokale boringer langs kysten i begge områder.

I Grønland har danske iskerneforskere allerede udpeget et par velegnede boresteder. Den seneste boring går 125.000 år tilbage, men dækker ikke hele den forrige mellemistid. Målet er derfor at bore en kerne, som indeholder mindst 135.000 år gammel is.

I Antarktis går den seneste iskerne omkring 800.000 år tilbage, og iskerneforskerne vil nu forsøge, om de med en endnu længere boring kan nå mere end 1 mio. år tilbage i klimahistorien. Det videnskabelige mål er at kaste lys over, hvorfor istidscyklerne på et tidspunkt skiftede fra 40.000 år til 100.000 år.

Forskerne anbefaler endvidere at bore kortere iskerner i randområderne både i Antarktis og i Grønland. Isen i de lavtliggende områder giver mere lokale oplysninger om især de seneste 10.000 år og er således et værdifuldt supplement til de lange kerner. Her kan polaråret især anvendes til overfladeundersøgelser for at finde velegnede boresteder.

Professor Dorthe Dahl-Jensen, som var dansk repræsentant på mødet i Washington, mener, at det er afgørende, at Danmark deltager i de storstilede projekter, som vil finde sted i det internationale polarår.

En måde at sikre Danmarks deltagelse i det internationale polarår kunne ifølge Dorthe Dahl-Jensen være, at det strategiske forskningsråd går ind og sætter penge af til en ny dybdeboring i Grønland og til polaråret generelt.

For yderligere information kontakt Dorthe Dahl-Jensen, Geofysisk Afdeling på Niels Bohr Instituttet:

Foto: British Antarctic Survey

 

Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)(layout)Hent Polarfronten 2/2004 som PDF dokument (864K)

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100