Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Vellykket film om Eigil Knuth

Af Leif Vanggaard

Eigil Knuth er ikke nogen let person at skildre. Alle, der kendte ham, måtte leve med hans væsen og måtte med jævne mellemrum vælge at bære over med ham. Man måtte tilgive Eigil hans særegenheder, og når man oplevede, at han lukkede op og begyndte at fortælle, fornemmede man den lidenskab, der hele livet var hans særkende.

Det er denne lidenskab, det er lykkedes Claus Heinberg og Kent Allan Beck at fange i deres nye film Eigil Knuth billedhugger, forfatter, polarforsker. Her møder man den Eigil, mange af os med glæde tænker tilbage på. Her er kunstneren, billedhuggeren, der med en skabers glæde tager os op i det lille loftsværelse og viser os sine værker. Her er videnskabsmanden, der hele sit liv forfulgte sin ide om de tidlige indvandringer i Peary Land.

Men filmen lægger ikke op til nogen diskussion. Den viser mennesket Eigil, som mange af os husker ham, siddende ved sit skrivebord med de små dagbøger, hvor han hver dag samlede sine indtryk, og hvori han gav sine tanker ord. Eigil havde sine skarpe kanter, men alle kan vist være enige om, at den Eigil, som vi møder i filmen, er den rigtige, ham vi trods al uenighed altid vil huske.

I alle henseender en flot film ikke alene om Eigil, men også om en periode i grønlandsforskningen præget af de markante enkeltpersoner, hvoraf vi i filmen møder flere.

 

Indhold 2/00

 

Foto: Magnus Elander

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100