Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Kommentar:

Før sporene fyger til

Nordatlanten har givet vore lande et historisk fællesskab, hvor minder og venskaber inspirerer til initiativer, der kan blive til glæde for kommende generationer. Sådan beskriver Islands tidligere præsident, Vigdís Finnbogadóttir, baggrunden for initiativet til en nordatlantisk brygge i det store pakhus på Grønlandske Handels Plads.

Af Vigdís Finnbogadóttir
For et par år siden blev jeg ringet op i min lejlighed ude på Frederiksberg af en herre, som inviterede mig ud for at se Dansk Polarcenter. Det var Morten Meldgaard, Dansk Polarcenters direktør, og det skulle vise sig, at polarcentret ikke var det eneste, han ville vise mig.
På en tur rundt på Grønlandske Handels Plads opdagede jeg pludselig, at dette område, og især det store, gamle islandsk-grønlandske pakhus, igennem to århundreder måtte have være det første islændinge, færinger, nordmænd og grønlændere så, når de gik i land efter en lang og ofte møjsommelig rejse over Nordatlanten. Her kom embedsmænd, som passede kontakten mellem Danmark og de nordatlantiske områder, studerende, for Københavns Universitet var jo vores universitet, og også de, som skulle straffes. Ja, det var ikke altid glædens tid, når skibet lagde til kaj. Her var de alle sammen, og her var minderne, som vi aldrig må tabe. Romantisk som jeg er, løb det mig faktisk koldt ned ad ryggen, for jeg følte, at jeg pludselig var i forbindelse med historien, de nordatlantiske landes fælles historie med Danmark.
Samtalen kredsede uundgåeligt om visionen om en nordatlantisk brygge og om, hvordan dette store, rummelige og - ikke at forglemme - tomme hus kunne blive et levende centrum for vores fælles fortid og fremtid. Her lå virkelig mulighederne for at skabe et vindue mod det nordatlantiske, en brygge vendt mod de gamle danske kolonier, som nu i vores tid er knyttet til Danmark i et tæt venskab.
Allerede fra det tidspunkt var jeg en del af projektet, og jeg har siden mange, mange gange sammen med en gruppe visionære mennesker i Komiteen for den Nordatlantiske Brygge arbejdet videre med ideen. For os er Den Nordatlantiske Brygge i Københavns hjerte blevet en vision om en plads, hvor Norge, Island, Grønland, Færøerne og Danmark kan mødes om fortid, nutid og fremtid, og hvor forskning, undervisning, erhverv og kultur skal være ingredienserne i et levende miljø.
Man siger, at drømme er gratis, men det passer ikke helt. Først er de gratis. Så kommer visionerne. Og derefter koster det penge. Så vi har brugt meget tid på at overveje, hvordan vi får realiteter bag visionen. Det blev til kontakter til Københavns kommune og selvfølgelig til regeringer, organisationer og enkeltpersoner i de respektive lande. Overalt har man lyttet til os med stor interesse. For det er en fremtidsvision, alle forstår. Alle kan se, at det vil blive et udstillingsvindue for landene, for den nordatlantiske kultur og for erhvervene. Og alle kan se, at det er en mulighed for at knytte fortidens bånd til en fælles fremtid i et frugtbart samarbejde.
Da den danske regering inviterede os på besøg og fortalte, at de ville give os huset, hvis vi kunne få visionerne ned på jorden, kunne vi ånde lettet op. Et kort øjeblik i hvert fald. For vi har selvfølgelig ikke pengene, og vi skal skaffe mange penge for at realisere ideen om Bryggen. Men vi er nået så langt, at vi er sikre på, at vi kan skaffe dem.
Frem for alt har vi lysten, kraften og visionerne til at inspirere og tiltrække Den Nordatlantiske Brygges venner, som i fremtiden skal fylde pakhuset ud. Vi tror på, at vi her kan skabe noget meget vigtigt for ikke mindst unge mennesker, som er på vej frem i livet i det nye millenium.
Et gammelt, islandsk ordsprog siger, at man skal passe på, at sporene ikke fyger til i sneen. Med vor fælles historie forholder det sig på samme måde. Den må vi ikke glemme, for det er her, vi henter næring til at udvikle vor nordatlantiske region.
Læs artiklenVigdís Finnbogadóttir er tidligere præsident i Island og er i dag blandt mange andre aktiviteter formand for Komitéen for Den Nordatlantiske Brygge.
 
Kontakt:
Bryggens sekretariat
, sekretær
Tlf.: 3254 6436

Links:
Bryggens hjemmeside

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100