Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Svanernes lange rejse
 
Isen gemmer på dyr, som har ligget nedfrossen i velbevaret stand i flere tusinde år. To sangsvaner havde ligget gemt i Indlandsisen i 2000 år, da de igen stak hovederne frem og tilfældigt blev fundet.

Af Morten Meldgaard
Kilifarssuaq er det grønlandske ord for mammut. Traditionerne om denne nu længst uddøde elefant har grønlænderne bragt med sig fra Alaska og Sibirien, hvor tusindårige kadavere af mammutter fra tid til anden er smeltet ud af tundraens frosne jord.
Også i Grønland har permafrosten bevaret rester af planter og dyr. Berømte er de ca. 1 million år gamle nedfrosne rester af bl.a. lærketræer, biller og harer fra det nordligste Grønland, og fra Vestgrønland kendes flere tusind år gamle, dybfrosne køkkenmøddinger, som gemmer på knogler, hår, skind, kløer og andre rester af arktiske dyr.

Hvad isen gemmer
Men det var nu alligevel en overraskelse, da glaciologerne Henrik Højmark, Jørgen Peter Nielsen og Niels Reeh fandt to svaner indefrosne i selve Indlandsisen. Umiddelbart så de ud til at være omkommet på isen inden for det sidste år, men de var indefrossen i is, som glaciologerne vidste var flere tusind år gammel. De dybfrosne fugle blev forsigtigt hakket fri og i frossen stand bragt til Zoologisk Museum i København. Her afslørede en nærmere undersøgelse, at det drejede sig om sangsvaner, og kulstof-14 dateringer viste, at de havde ligget i isen i mere end 2000 år!
Vi ved, at mange fugle på deres træk krydser indlandsisen, og det er sandsynligt, at svangsvanerne har været på vej over isen. Dårligt vejr og almindelig udmattelse kan have tvunget dem ned, og de har så ikke haft kræfter til atter at gå på vingerne. Kulden har lammet fuglene, og sneen stille dækket dem til og indlemmet dem i isens historiske arkiv.
Også store pattedyr har fundet vej ind i isen. Skeletrester af et 4000 år gammelt rensdyr med påsiddende kødrester blev opsamlet langs en spalte i isen nær Kangerlussuaq i Vestgrønland. Og på Hans Tausen Gletscheren i Nordgrønland blev der i 1995 fundet en 800 år gammel, velbevaret moskusokse nedfrossen med pels og det hele.
Til fundet af fugle og pattedyr skal nu også føjes mikroskopiske dyr (rundorme, bjørnedyr og hjuldyr), der er fundet i små smeltevandshuller, der dannes i Indlandsisens randzone, og som også må findes nedfrosne dybere nede i isen.

De ligger og venter
Fundene af flere tusind år gamle nedfrosne dyr rummer interessante perspektiver. Muligheden for at finde velbevaret arvemateriale i det dybfrosnevæv er tilstede og ville give os chancen for at følge organismernes evolution på nærmeste hold. Desuden bidrager fundene til vor viden om bl.a. dyrenes udbredelse og vandringsmønstre i forhistorisk tid.
En systematisk afsøgning af Indlandsisens randzone vil utvivlsomt bringe ny frosne fugle og pattedyr for en dag. Og hvem ved, måske ligger der en mammut og venter på at blive opdaget?
Indhold 2/98

Foto: Henrik Højmark Thomsen 


Hovedet af et moskusoksekadaver som glaciologer i 1995 fandt på udløbsgletscheren fra Hans Tausen Iskappe

Kontakter:

Den Nordatlantiske Brygge
tlf. 3254 6436


Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Thoravej 8
2400 København NV
Tlf. 3814 2102

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100