Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
PRESSEMEDDELELSE

København, den 16. april 2004

Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten nr. 1/2004 er udkommet. Her gør vi især opmærksom på artiklen:

Verdens mest besværlige lodskud
Et lodskud plejer ikke at volde de store problemer. Men skal det foregå i Polhavet blot 550 km fra Nordpolen i et farvand fyldt med havis på op til fem meters tykkelse og med store isskruninger og vanddybder på op til 2,5 km, bliver det straks mere besværligt.

Det er den opgave fem specialister fra Grønland, Danmark og Canada vil stå overfor, når de i maj måned som et pilotprojekt inden for Kontinentalsokkelprojektet skal afprøve mulighederne for at måle vanddybder fra Polhavets is. Erfaringerne kan blive værdifulde, hvis der senere bliver behov for mere systematiske målinger af vanddybden i Polhavet.

Planlægningen af søopmålingen er lige nu i gang i Farvandsvæsnet. Søopmåler Morten Sølvsten fortæller:

- Det vil være ideelt, hvis vi kan foretage målingerne direkte fra isens overflade igennem den tykke havis. Men kan det ikke lade sig gøre, må vi bore huller, så vi kan få ekkoloddets måler ned under isen.

Dansk Polarcenter står for planlægningen, og opmålingsprojektet får hovedbase på det canadiske forsvars Station Alert på Ellesmere Island, mens de mange målinger vil blive udført fra en islejr 700 km ude i Polhavet.

Operationerne ude i Polhavet skal foregå med helikopter, men det kræver, at der i forvejen bliver udlagt depoter med brændstof, da helikopterne ikke har tilstrækkelig aktionsradius til at flyve fra Alert til opmålingsstedet og tilbage igen. Udlægningen af brændstoffet vil ske med et Twin-Otter fly, som ofte bliver anvendt til operationer i de arktiske egne. Det er et meget velegnet fly til opgaven, fordi det kun behøver cirka 100 meters rimelig plan havis for at lande og starte og på en enkelt flyvning kan transportere ca. 1200 liter flybrændstof de 700 km ud i Polhavet.

Hele projektet vil blive gennemført inden for en fjorten dage i maj. Timingen er kritisk. Det er bedst at lande med fly på Polhavets is i vinterperioden, hvor sneen er tør og fast. Men polarnattens mørke gør det i denne periode umuligt for piloterne at finde egnede landingspladser. Kompromisset er at foretage målingerne i det korte forår, hvor solen står højt på himlen næsten hele døgnet, og der stadig er sikkerhed for frost og relativt stabil is.

Ekspeditionsdeltagerne vil, mens de er i Polhavet fra 11. til 27. maj, dagligt sende beretninger, som vil blive bragt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: www.a76.dk.

Pilotprojektet er en del af Kontinentalsokkelprojektet, som regeringen har igangsat i samarbejde med Det Færøske Landsstyre og Det Grønlandske Hjemmestyre for at skabe grundlag for på et tidspunkt at kunne fremsætte krav over for FN om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil.


Kontakt om opmålingsprojektet:
, DPC,
tlf. 72 48 81 10


Pressebilleder
Klik på billedet for stor opløsning


Ekspeditionsdeltagerne var i marts måned nogle dage i Kangerlussuaq/ Søndre Strømfjord for at afprøve boreudstyret.
Foto: Jørgen Skafte, DPCTegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100