Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Jordskælv giver viden om Nordgrønlands undergrund

Danske geofysikere måler tykkelsen af Grønlands jordskorpe ved hjælp af jordskælv i f.eks. Tyrkiet, Filippinerne og Costa Rica. Det kan give en helt nødvendig viden om jordskorpen i Nordgrønland.

I sommeren 1999 skete et større jordskælv i Tyrkiet. 20 minutter senere blev de nu meget dæmpede rystelser registreret af et måleinstrument på Station Alert på Ellesmere Island i det nordlige Canada, 4.818 km fra Tyrkiet. Og yderligere 50 sekunder senere blev rystelserne registreret på Station Nord i det nordøstligste Grønland.

Efter en del regnearbejde kan disse data fortælle om tykkelsen af de øverste par hundrede kilometer af undergrunden i det allernordligste Grønland. Det kan blive en vigtig viden, når Rigsfællesskabet skal sikre sig rettighederne til havbunden nord for Grønland.

Viden om undergrunden er vigtig
Det er geofysikerne Trine Dahl-Jensen (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser) og Tine Larsen (Kort- og Matrikelstyrelsen), som har udviklet teknikken til at måle Grønlands dybe undergrund ved hjælp af rystelser fra jordskælv fjernt fra Grønland (se også Polarfronten 4/03). Foreløbig har deres arbejde gjort det muligt at kortlægge Grønlands undergrund langt under Indlandsisen.

De to forskere registrerer rystelserne fra jordskælv med meget fintfølende instrumenter, såkaldte seismografer, og de kan herefter ud fra rystelsernes udbredelseshastighed ikke alene beregne tykkelsen af jordskorpen ved hver seismograf, men også de dybere strukturer ned til nogle hundrede kilometer på strækningen imellem jordskælvet og seismograferne.

I forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet (se anden artikel) får de to forskeres målinger en meget direkte praktisk betydning. De kan give den helt nødvendige viden om undergrunden i det allernordligste Grønland, hvis Danmark i fremtiden skal stille krav om nye havområder nord for Grønland. Ved at supplere de nuværende seismografer ved Alert og Station Nord med yderligere tre seismografer i Nordgrønland, vil de to forskere om nogle år være i stand til at beregne tykkelsen af jordskorpen i dette område.

Vindmøller og solpaneler i ødemarken
Det er ikke nogen simpel sag at opstille seismografer i det allernordligste Grønland. Der er tale om uhyre fintfølende instrumenter, som skal placeres på et stabilt underlag og forsynes med strøm året rundt. Seismograferne skal sættes ud i august 2004, og det bliver Trine Dahl-Jensen, der sammen med logistiker Jørgen Skafte fra Dansk Polarcenter og geofysiker Peter Voss fra KMS skal stå for arbejdet i den nordgrønlandske ødemark. De skal støbe fundamenter til seismograferne og etablere strømforsyning ved hjælp af vindmøller og solpaneler. Til sidst skal de placere det fintfølende instrument uhyre præcist og have det sat igang.

De første data kan indhentes fra seismograferne i 2005, men om de gør det muligt at beregne tykkelsen af jordskorpen afhænger helt af, om der har været tilstrækkeligt mange større jordskælv med den rette geografiske placering. Det er imidlertid planlagt, at seismograferne skal blive stående til 2007, og til den tid regner Trine Dahl-Jensen helt sikkert med at have nok data til sine beregninger.

Indhold 1/04

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100