Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

UV-B-stråling hæmmer plankton

Ozonlaget over Arktis svækkes i disse år og øger derved risikoen for mere ultraviolet stråling fra Solen. Et forskerhold har nu dokumenteret, at den øgede UV-B-stråling hæmmer produktionen af plankton i havet omkring Grønland.

Af
De seneste 20-30 år har forskerne observeret, at der er sket en udtynding af det beskyttende ozonlag omkring Jorden, og at det har øget risikoen for mere ultraviolet stråling (UV-B) fra solen. Det har skabt bekymring, fordi man ved, at en større UV-B-stråling kan skade både mennesker og dyre- og planteliv.

Vand på poser
Udtyndingen i ozonlaget er størst i polarområderne, og nu har et forskerhold fra DHI Institut for Vand og Miljø, DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) og ASIAQ (Grønlandske Forundersøgelser) på feltkampagner i Qeqertarsuaq (Disko) og Nuuk undersøgt, hvordan UV-B-strålingen påvirker produktionen af plankton i havet. Det er sket med midler fra Miljøstyrelsens arktiske program Dancea.

Kim Gustavson og Kristine Garde fra DHI fortæller, at målingerne er sket vha. et specialfremstillet udstyr, som består af nogle stålstænger, der fastholdes i forskellige dybder og bliver holdt oppe af to bøjer. På stængerne har forskerne fastgjort plastposer med vandprøver, hvoraf halvdelen er præpareret med en film, som holder UV-B-strålingen ude.

Efter fire timer i vandet bliver plastposerne taget op, og i laboratoriet kan forskerne så beregne UV-B-strålingens indflydelse på produktionen af plankton ved at sammenligne vandprøver med og uden stråling og sammenholde resultaterne med UVB-strålingen i det pågældende tidsrum.

Et fald i planktonproduktionen
Målingerne har vist, at UVB-strålingen kan påvirke produktionen af planktonalger i havet ved Grønland helt ned til 4-6 meters dybde på dage, hvor strålingen er høj. Ved de højeste UV-B-doser, bliver planktonproduktionen reduceret med ca. 20%, men i ekstreme tilfælde falder produktionen med helt op til 60%.

En reduktion af planktonproduktionen vil forringe hele fødegrundlaget i havet, og forskerne har lavet et regnestykke, der viser, at en 40% hæmning vil betyde en samlet reduktion på 9% for algeproduktionen i hele vandsøjlen.

- Det vigtigste er egentlig, at vi har fundet en sammenhæng mellem UV-B-strålingen og planktonproduktionen, så vi nu kan kortlægge, hvor store effekterne er f.eks. i de grønlandske have. I princippet kan vi ud fra UV-B-strålingen på en given dag beregne hvor stor effekt, det samlet vil have på produktionen i havet, siger Kim Gustavson.

Strålingen svinger fra dag til dag

Det har hidtil været et problem ved UV-B-målingerne i Grønland, at DMI’s og Asiaqs stationer bruger forskellige måleinstrumenter, hvis resultater ikke umiddelbart har været sammenlignelige. En vigtig del af projektet har derfor været at få gjort de to datasæt sammenlignelige og sikre fremtidige UVB-målinger i Grønland.

DMI’s og Asiaqs UV-B-målinger i 2001 viser, at strålingen var på samme niveau i Nuuk og Qeqertarsuaq. Samtidig viser målingerne, at intensiteten svinger kraftigt fra dag til dag. Det skyldes bl.a. det skiftende skydække og viser ifølge Kim Gustavson og Kristine Garde, at det er vigtigt at foretage målinger ved jordoverfladen, fordi de i modsætning til satellitmålinger registrerer hvor meget UV-B, der trænger igennem skyerne.

En anden forklaring på de store udsving i koncentrationen af UV-B er, at mens man kan beskrive udtyndingen over Antarktis som et hul i ozonlaget, så er udtyndingen over Arktis mere som en si, hvilket får UV-B-intensiteten til at variere stærkt fra dag til dag.

Andre numre
Indhold 1/03

 

Foto: Institut for Vand og Miljø

UV-B-strålingens effekt på plankton måles vha. vandprøver i plastposer, som er ophængt på metalstænger ned gennem vandspejlet.

 

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100