Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

KVUG fylder 125 år

I 1878 blev Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) grundlagt. I år kan kommissionen således fejres, at den i 125 år har stået i spidsen for arbejdet med at fremme forskning i Grønland.

Festligheden fejres i Nuuk den 13. maj med deltagelse af blandt andre Kronprins Frederik, landsstyreformand Hans Enoksen og videnskabsminister Helge Sander. Arrangementet byder på forskellige jubilæumsforedrag i Nuuks kulturhus Katuaq samt festmiddag i Grønlands Naturinstitut for særligt indbudte gæster.

Siden KVUG i 2000 fik en ligelig dansk og grønlandsk sammensætning, har dens formål været at rådgive den danske forskningsminister og det grønlandske landsstyremedlem for forskning i spørgsmål om grønlandsforskning og dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Som grundlag herfor udarbejder kommissionen jævnligt strategier for fremtidens polarforskning.

Aktuelt er KVUG klar med en ny strategi for dansk-grønlandsk polarforskning 2003-2007, der vil blive præsenteret på jubilæumsdagen. Heri lægges der op til at sikre forskning inden for områderne miljø og klima, naturressourcer, kulturmøder og globalisering samt samfundsudvikling, teknologi, levevilkår og helbred.

Ud over generelt at arbejde for at sikre omfanget og kvaliteten af forskning i Grønland og de øvrige polarområder søger KVUG at medvirke til at styrke det dansk-grønlandske forskningssamarbejde med henblik på at frembringe ny viden, der kan forbedre livsbetingelser og livskvalitet i Arktis i almindelighed og Grønland i særdeleshed.

Andre numre
Indhold 1/03

 

Foto: Gert Mulvad


Læs mere på www.kvug.dk

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100