Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Dialog om bæredygtighed

Ny kampagne skal bringe diskussionen om bæredygtighed ud i den grønlandske befolkning og styrke ansvarsfølelsen over for naturen og dens ressourcer.

Af
Ti ud af de ca. 40 dyrearter, Grønland udnytter, er for øjeblikket enten i tilbagegang pga. overudnyttelse eller har brug for beskyttelse. Behovet for en bæredygtig udnyttelse af Grønlands levende ressourcer har derfor i stigende omfang presset sig ind på den politiske dagsorden. Senest skabte Kjeld Hansens bog om grønlændernes forhold til naturen og de levende ressourcer en meget negativ, international omtale af Grønland.

Frem i lyset
Nu har Grønlands Hjemmestyre sat gang i en kampagne, som skal sprede viden og skabe debat om de levende ressourcer. Den har fået navnet Tulugaq, som er det grønlandske ord for ravn. Kampagneleder er Tine Pars, og hun begrunder valget af navnet således:

- Ravnen larmer og er meget synlig. Den er fræk og er ikke bange for at trække ting frem i lyset. Og så kom den ifølge et gammelt grønlandsk sagn med lyset.
Meget tyder på, at symbolet er velvalgt. Det bliver ikke nogen let sag at få en kampagne om bæredygtighed til at slå igennem.

Tine Pars havde i kampagnens spæde start i maj sidste år møder med flere interesseorganisationer og direktorater og deltog i borgermøder i Uummannaq og Ilulissat. Møderne viste, at der langtfra er enighed om, hvad der forstås ved bæredygtig udnyttelse, og at en kampagne uundgåeligt bevæger sig ind i et minefelt af interessekonflikter, som ikke kan løses bare ved at oplyse.

- Vi fandt hurtigt ud af, at vi måtte bruge kampagnen til at få sat gang i en mere konstruktiv dialog med befolkningen om, hvordan vi sikrer en ansvarlig udnyttelse af de levende ressourcer, siger Tine Pars. Der er i dag lovmæssige begrænsninger i fangsten, men politikerne har erkendt, at lovgivning ikke er nok. Der er brug for en dybere forståelse for, at det er nødvendigt at følge lovene, fordi naturens ressourcer ikke er ubegrænsede.

Mange aktiviteter på vej
De næste par år får Tine Pars og miljøjournalist Jonna Odgaard, som er tilknyttet kampagnen, deres at se til. Kampagnen skal ud til alle 18 grønlandske kommuner. Der er planlagt dialogmøder, hvor den lokale befolkning bliver informeret om først og fremmest de ti arter, der er problemer med, og hvor der bliver mulighed for kritik og en diskussion af, hvorfor det er vigtigt at regulere fangsten. Det første dialogmøde har allerede været afholdt i Nuuk i oktober.

- Vores foreløbige erfaringer er, at der dukker mange spørgsmål og uklarheder op på borgermøderne, og at det er vigtigt, at de bliver besvaret på stedet, siger Tine Pars. Derfor er det afgørende, at der både er biologer og repræsentanter for hjemmestyreforvaltningen til stede.

Under besøgene i kommunerne, vil der også blive arrangeret møder med de lokale politikere, fangerorganisationer og eventuelle miljøorganisationer.

Der er også planlagt ti tv-programmer a 55 minutter, som vil blive sendt på det grønlandske tv, KNR, og vil indeholde faktuelle oplysninger og fortælle om Naturinstituttets rådgivning. Også her håber kampagneledelsen, at det vil være muligt at få biologer og embedsmænd med i studiet til at besvare spørgsmål fra seerne.
Endelig er der oplysningsmateriale om nogle af de ti problemarter på vej, og en plakatkonkurrence er under stor bevågenhed gået i gang i de grønlandske skoler.

Kampagnen har et budget på 5,5 mio kr. Den er finansieret af Grønlands Hjemmestyre og Miljøstyrelsen, ligesom der er kommer 600.000 kr. ind fra en række interessenter.


Andre numre
Indhold 1/03


Tine Pars står i spidsen for Hjemmestyrets nye kampagne om grønlændernes forhold til de levende ressourcer.


Kontakt: , Tulugaq,
+299 34 51 64

Tulugaqs hjemmeside
Grønlands Naturinstitut

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100