Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Den grønlandske blisgås er truet

Den grønlandske blisgås er i tilbagegang, og den nuværende bestand på omkring 27.000 fugle kan på længere sigt være truet. Det viser en ny undersøgelse, som fastslår, at bestanden er faldet med 25% gennem de seneste tre år.

Den grønlandske blisgås yngler i Vestgrønland og trækker via Island til overvintringsområder i Storbritannien og Irland. En fredning i vinterkvartererne fik ellers antallet af blisgæs til at stige fra ca. 15.000 i 1970’erne til mellem 30.000 og 35.000 i 1990’erne. Men seniorforsker Tony Fox fra Danmarks Miljøundersøgelser viser nu i sin doktorafhandling, at den positive udvikling er vendt, og han forklarer ændringen med, at gæssene får for få unger på vingerne, og at der bliver skudt et stigende antal gæs i Island under efterårstrækket.

Det er endnu uklart, hvorfor blisgåsens ynglesucces er faldet. Men det kan have været afgørende, at sommertemperaturerne er faldet i Vestgrønland, og at blisgåsen har fået konkurrence fra canadagåsen, som for nylig har etableret kolonier i Vestgrønland.

Andre numre
Indhold 1/03

Foto: Alyn Walsh


Kontakt: seniorforsker , DMU, tlf. 8920 1505, tfo@dmu.dk

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100