Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Indhold i Polarfronten 1/2002


Pingviner i naturens vold
To gigantiske isbjerge skruet fast langs Antarktis kyst ødelægger pingvinernes
ynglesæson

En dråbe fra tidernes morgen
Dansk geolog er på sporet af 3,8 mia. år gammelt havvand, som kan kaste
lys over livets opståen

Knortegæs på en umulig mission
Forskerne søger at forklare, hvordan knortegæs klarer den 3800 km lange tur fra Danmark til Nordøstgrønland

Et vågent øje med Jorden
Ny miljøsatellit vil gøre det nemmere at overvåge havisen i Arktis og følge Indlandsisens bevægelser

Farligt affald på dumpen
Restprodukter fra grønlandske forbrændingsanlæg indeholder tungmetaller, som kan forurene omgivelserne

En udfordring til klimamodellerne
Dansk klimaforsker påviser, at temperaturerne i Antarktis er faldet de sene-
ste ti år

Fuglebekendtgørelsen på kornet
To nye undersøgelser af ederfuglebestanden i Grønland viser, at der er behov for en markant reduktion i jagten

Kommentar
Fuglebekendtgørelsen: Fra holdning til handling

En digitaliseret mumie
En grønlandsk mumie fra Qilakitsoq er blevet CT-skannet, og det har givet forskerne en nem og problemfri adgang til undersøgelser

Knud Rasmussen under hammeren

Arktiske billeder på skærmen
Arktisk Instituts fotosamling er ved at blive digitaliseret. 20.000 billeder skal
igennem skannere
n

Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)


(layout)

Læs pressemeddelelse


Hent Polarfronten som .pdf fil 1,1 MB

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100