Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Fra skidtfisk til snotfisk

En forsker har rodet i skidtfiskbunkerne i Grønland og fundet mindst 30 nye arter af snotfisken.

Af Henning Thing

Det kæmpestore trawl nærmer sig overfladen efter mange timer på dybt vand, og det ligner en ekstremt udspilet mavesæk fyldt med 'alt godt fra havet'. Skibets spil trækker langsomt fangsten i kæmpeposen ombord, og straks efter udløses spændingen. Tonsvis af marint dyreliv begynder det sidste og afgørende kapitel i deres liv.

Hvis man er en bleg og underlig fisk af beskeden størrelse og absolut uegnet til ethvert menukort, så ender man helt sikkert i skidtfiskbunken, som hurtigst muligt returneres til det gavmilde hav. Denne skæbne vil altid være snotfiskens.

En 8-dobling
Snotfisk, af hvilke vi for få år siden kun kendte 5 arter ved Grønland, har været oversete og ret anonyme, lige indtil de kom i forskningens rampelys takket være Natalia Chernova. Fiskeforskeren fra Skt. Petersborg opdagede de store forskningsmuligheder, der bogstavelig talt lå gemt i skidtfiskbunkerne, som er værdiløst affald for det grønlandske fiskerierhverv. I samarbejde med Københavns Universitets Zoologiske Museum, Grønlands Naturinstitut og trawlere i Grønland er det lykkedes at fremskaffe snotfisk i rå mængder.

Det forunderlige er, at Natalias målrettede forskning blandt Grønlands skidtfisk har ført til en 8-dobling af artsmangfoldigheden blandt snotfiskene. Nu ved vi, at der er mindst 48 tydeligt forskellige arter af snotfisk i Nordatlanten, heraf mindst 30 i de grønlandske farvande. De 43 af arterne er helt nye for videnskaben og os andre. Det betyder, at artsdiversiteten i det marine økosystem er blevet større, og det er en vigtig, ny viden for dem, som har ansvaret for forvaltningen af havets levende ressourcer.

Øget økologisk indsigt
- Det ville være spændende at starte et skidtfiskeprojekt, siger lektor Jørgen Nielsen, Zoologisk Museum. Nielsen og hans Ph.D.-studerende Peter Rask Møller er begge fascineret af de betydelige videnskabelige muligheder, der ligger ubenyttede hen.

- Det vil naturligvis kræve både interesse og praktisk medvirken fra det grønlandske fiskerierhverv og en særlig aftale med Naturinstituttet at starte et sådant projekt. Men det vil være overordentlig vigtigt at få bedre klarhed over artsrigdommen i Grønlands havmiljø, fordi det vil give en øget økologisk indsigt og større forståelse af økosystemets kompleksitet, tilføjer Peter Rask Møller, som selv har 'skidtfiskerfaring' fra trawlernes dæk.

- Sammen med en biolog fra Grønlands Naturinstitut er vi i gang med en ny komplet liste over fiskearterne i Grønland. Derfor vil en sådan viden forbedre grundlaget for rådgivning om udnyttelsen af de levende ressourcer i Grønlands farvande, slutter Peter Rask Møller.

Støder man på en underlig fisk, bedes man kontakte Grønlands Naturinstitut for at aftale en aflevering af dyret til forskerne. Herved støtter man havforskningen og medvirker til at øge kendskabet til havets forunderlige dyreliv.

Indhold 1/2000


Foto: Peter Rask Møller


Tegning: Natalia Chernova

Se også:
Om snotfisken

Kontaktpersoner:

Zoologisk Museum


Zoologisk Museum

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100