Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Først er man lille - og så bli'r man stor

  Ikait-søjlerne er yngst øverst og ældst nederst. Tilvæksten sker ved en kemisk udfældning af ikait, når det opadstigende kildevand møder havvandet. Forskerne har ved forsøg med afsavning af toppen af enkelte søjler klarlagt, at tilvæksten kan være ganske hurtig, omkring 50 cm i løbet af et års tid. De største søjler er ca. 20 m høje, men vokser dog ikke helt op til havoverfladen. Ikait kan ikke dannes i de øverste 2-3 m fjordvand, fordi det stort set er ferskt, er for varmt om sommeren og fryser til is om vinteren.
Indhold 1/98

Se også:
Hvad er ikait?
Sådan dannes ikaiterne

Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100