DPC Home
  Tungmetaller i fødekæden

Bly, zink, kobber, cadmium og kviksølv er grundstoffer, der ofte omtales som "tungmetaller". De har alle en giftvirkning på levende organismer, hvis de slippes løs i naturen og ender i ferskvand eller havet, hvor de optages af planter og dyr og deponeres i deres væv.

Det er meget svært helt at undgå udslip af disse stoffer ved brydning af bjergarter, hvor tungmetaller indgår som en del af klipperne. I Grønland har man især haft problemer med udslip af bly og zink, der ved Maarmorilik, Mestersvig og Ivittuut har forgiftet dyrelivet i det omgivende fjordmiljø.

Denne forurening er ikke forsvundet, selvom det er årtier siden, minerne blev lukket, fordi tungmetallerne nedbrydes særdeles langsomt i naturen. Hver gang et rovdyr æder et forurenet byttedyr, overføres også tungmetallerne, og rovdyrene opkoncentrerer de giftige stoffer i deres organer og muskler. Menneskene, der bl.a. spiser dyr fra havet, er det sidste led i denne fødekæde og er dermed også endestation for tungmetallerne. Derfor er der en helt reel sundhedsrisiko ved at indtage fødevarer, som er forurenet af tungmetaller.
  Tilbage til artiklen

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100