Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !


Vinter året rundt

Den globale opvarmning kan på paradoksal vis føre til en ny istid i Europa, fordi issmeltningen kan ændre havstrømmene, så vi mister Golfstrømmens varme. Nye resultater peger på, at vi kan være på vej i den retning, men dansk klimaforsker maner til besindelse.

Af Poul-Erik Philbert

Uden Golfstrømmen vil temperaturerne på vore breddegrader falde med 5 grader C eller mere. Det vil få vore sjappede og ustabile vintre til at forvandle sig til isnende, lange perioder, hvor farvandene omkring Danmark vil fryse til, trafikken blive kvalt i bjerge af sne, og varmeregningen slå bunden ud af budgettet. Et klima som det, vi har i Sydgrønland i dag.

Mindre salt
At det ikke er det rene tankespind, viser en ny undersøgelse fra havklimagruppen ved Scottish Executive's Marine Laboratory i Aberdeen. Bill Turrell og hans kolleger har undersøgt mere end 17.000 prøver af havvandet mellem Shetlandsøerne og Færøerne siden 1893 og har fundet frem til, at saltholdigheden - og dermed også vægtfylden - er faldet med 0,01 gram pr. kilo havvand for hvert af de seneste to årtier. Til New Scientist siger Turrell, at det er det største fald de seneste 100 år.

Det bekymrende er, at når vandet bliver lettere, påvirker det dybvandsdannelsen i de nordiske havområder og Det Arktiske Ocean, og dermed den pumpe, der holder cirkulationen i gang (Se illustration og boks). Det kan gribe forstyrrende ind i det globale transportbånd, der fører varmt overfladevand fra Den Mexicanske Golf til Nordeuropa. Det er i hvert fald, hvad computermodellerne forudsiger.

Mere ferskvand
Forskerne bag modellerne frygter, at temperaturstigningerne i Arktis med øget afsmeltning og regnfald vil sende store mængder ferskvand ud i havet, og at det vil nedsætte saltholdigheden så meget, at det kan forstyrre dybvandsdannelsen og ændre havstrømmenes forløb.

Skrækscenariet er, at 'transportbåndet' mellem syd og nord bliver snøret af syd for Grønland, så skandinaverne og vesteuropæerne ikke længere vil kunne varme deres kolde hænder ved Golfstrømmen, men tværtimod vil opleve et temperaturfald på op til 5 grader C eller mere.
En af fædrene bag de urovækkende modelresultater, Stefan Rahmstorf fra Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, ser Turrells resultater som en bekræftelse af modellernes forudsigelser, men er ikke sikker på, hvad de bagvedliggende årsager er.

- En voksende mængde ferskvand i det arktiske område kan skyldes den globale opvarming, men kan også være del af en naturlig udvikling.

Med et gran salt
Danske forskere har i flere år haft deres opmærksomhed rettet mod de nordatlantiske havstrømme. Sektionschef Erik Buch fra DMI siger, at der gennem de seneste 10 år er vokset en forståelse frem om, at dybvandsdannelsen i Grønlandshavet og det globale transportbånd kan være følsomt over for f.eks. en øget afsmeltning fra Arktis. Men han ser ikke nogen grund til at blive grebet af panik på grund af Bill Turrells målinger:

- Der er ikke noget umiddelbart tegn på, at vi står over for så dramatiske ændringer i dybvandsdannelsen, at det kan ændre Golfstrømmens cirkulation. Målinger fra bl.a. projektet Nordic WOCE viser, at mængden af dybvand er ret konstant, men at vinden har presset Golfstrømmen længere østpå, så dybvandsdannelsen er rykket fra Grønlandshavet til Det

Arktiske Ocean.
Erik Buch mener også, at undersøgelsen viser relativt små ændringer i saltholdigheden, som ikke i sig selv kan sætte den nordatlantiske pumpe ud af drift. Desuden siger han, at man skal tage tallene med et gran salt, fordi nøjagtigheden af målinger, som ligger helt tilbage til 1893, kan betvivles.

Indhold 4/1999

Foto: Henrik Højmark Thomsen

 
Dybvandsdannelse i Nordatlanten

Et koldt omslag

Kontakt:

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre