DPC Home
 


Et koldt omslag

Et skift i havstrømmene ser ud til at have været årsagen til, at Nordeuropa blev kastet ud i en fornyet istid for 12.000 år siden på et tidspunkt, hvor resten af verden oplevede stigende temperaturer. Opdagelsen understøtter påstanden om, at miljøforandringer, som påvirker havstrømmene i Nordatlanten, kan have en øjeblikkelig og omfattende indvirkning på klimaet. Det skriver Carsten Rühlemann fra Bremen Universitet i Tyskland i en artikel i tidsskriftet Nature fra den 2/12-99.

Både iskerneboringer i den grønlandske indlandsis og sedimentboringer i Nordatlanten og i skandinaviske søer har vist, at Nordeuropa var klimatisk ustabilt i perioden efter den store istid for 20.000 år siden, og at der fandt pludselige temperaturfald sted på op til 10 grader C i løbet af bare 10-20 år.

Rühlemann og hans kolleger har nu undersøgt de spor, der ligger skjult i havsedimenterne i den vestlige, tropiske del af Atlanten. Gennem kemiske analyser af sedimenterne, som viser vandets overfladetemperaturer på det tidspunkt, de organiske stoffer faldt ned på havbunden, har forskerne fundet ud af, at havvandet i den vesttropiske del var relativt varmt for 12.000 år siden, da havet i Nordatlanten kølede ned.

Det ser Carsten Rühlemann som et bevis for, at det var ændringer i dybvandsdannelsen og en afsnøring af Golfstrømmen syd for Grønland, som var årsagen til det pludselige temperaturfald mod nord. Hvis der havde været tale om en global nedkøling, burde det være slået igennem overalt på kloden og dermed også i det tropiske område.

 

Tilbage til artikel

Indhold 4/1999

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100