DPC Home
 


Dybvandsdannelse i Nordatlanten

Figuren viser, hvordan havstrømmene som et stort, globalt transportbånd fører varmt overfladevand med Golfstrømmen fra Den Mexicanske Golf op i Norske Havet og Grønlandshavet. Her afkøles den varme, saltholdige havstrøm, hvilket får vandet til at synke ned mod havbunden og danne såkaldt dybvand. Dybvandsdannelsen fungerer således som en pumpe, der sætter vandet i bevægelse videre sydpå som en kold bundstrøm.

En meget høj saltholdighed giver særligt gode betingelser for dybvandsdannelse i Nordatlanten, som derfor transporterer dybvand til hele kloden. Selv de vandmasser, der findes på dybder større end 1500 meter i Stillehavet og Det Indiske Ocean består hovedsageligt af dybvand dannet i Nordatlanten.

De seneste års klimaforskning har vist, at det store transportbånd betyder meget for det globale klima og - ikke mindst - er helt afgørende for det relativt milde klima i Skandinavien og Nordeuropa. Men en øget afsmeltning i Arktis vil give lavere saltholdighed og gøre vandet lettere, så dybvandsdannelsen vil blive reduceret. Det vil svække den sydgående transport af dybvand og kan i sidste ende skære Golfstrømmen af ved Sydgrønland med store konsekvenser for klimaet ikke mindst på vore egne himmelstrøg.


Grafik efter DMI

   

Tilbage til artikel

Indhold 4/1999

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100