Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Universitetspark på ønskeseddelen

I forskningsmiljøerne i Nuuk arbejder man med planer om at samle forskningen i en universitetspark ved Naturinstituttet. Rektor Claus Andreasen, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, mener, at det kan styrke både kvaliteten og effektiviteten af den grønlandske forskning.

Af Poul-Erik Philbert
I forskningsmiljøerne i Nuuk arbejder man med planer om at samle forskningen i en universitetspark ved Naturinstituttet. Rektor Claus Andreasen, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, mener, at det kan styrke både kvaliteten og effektiviteten af den grønlandske forskning.
De grønlandske forskningsinstitutioner i Nuuk lider af akut pladsmangel. I den tidligere missionsstation Ny Herrnhut og to andre små bygninger klemmer de 14 lærere, 4 andre ansatte og 100 studerende på Ilisimatusarfik sig sammen på knap 900 små m2. Grønlands Landsarkiv konkurrerer med Nationalmuseet om pladsen i deres fælles hus ved Kolonihavnen. Groenlandica-samlingen har allerede én gang været tæt på at blive skubbet ud af reden hos Landsbiblioteket, men fik i sidste ende ikke plads i det nye kulturhus, Katuaq. Og Grønlands Statistik udarbejder sine digre, statistiske værker under forhold, der godt kan betegnes som klaustrofobiske.

Et spring fremad
Ud af trængslerne er der de seneste par år vokset konturerne af en universitetspark. Initiativet kommer ikke uventet fra de fire institutioner, som foreslår, at parken bliver placeret ved Naturinstituttets nye, monumentale bygning, der skuer ud over fjorden over mod Nuuks vartegn, Sermitsiaq-fjeldet.
Når rektor Claus Andreasen fra Grønlands Universitet skal beskrive planerne, er det ikke i første omgang pladsproblemet, som optager ham, men derimod visionerne om at skabe et dynamisk, velfungerende forskningsmiljø i Grønland.
- Der er nogle klare faglige berøringsflader mellem de fire institutioner inden for kultur- og samfundsforskningen. Vi vil kunne udnytte synergieffekten ved at samle de fælles forskningsinteresser i et større akademisk miljø. Resultatet vil blive et mere udadvendt og inspirerende forskningsmiljø, som i højere grad vil tiltrække kvalificerede forskere og studerende.
Men man kan også udnytte ressourcerne mere effektivt. Selvom der sker en forøgelse af antallet af ansatte, så er der samtidigt åbenlyse fordele ved at samle en række funktioner i de fire små institutioner i én pulje. Det gælder f.eks. et EDB- og IT-center, fælles kantine, fælles bygningstjeneste og fælles konference- og mødefaciliteter etc.

Politisk velvilje
Det er veldokumenteret, at de grønlandske forskningsinstitutioner har pladsproblemer, og idéen om en universitetspark har fået en bred opbakning blandt Landsstyrets medlemmer. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt udtalte således i sommer ved afsløringen af en mindeplade for Eigil Knuth, at Landsstyret ønsker at styrke de grønlandske forskningsinstitutioner og principielt slutter op bag tankerne om en universitetspark.
Også Hjemmestyrets topembedsmænd har fattet interesse for planerne og har nedsat en tværdirektoral direktørgruppe, som følger projektet. Og lokalpolitisk har Nuuk kommune markeret sin støtte ved at afsætte et område ved Naturinstituttet til en fremtidig universitetspark.

I opklaringsfasen
Universitetsparken er først lige kommet på tegnebrættet, og i første omgang forsøger initiativtagerne fra de fire forskningsinstitutioner at få et overblik over, hvilke behov de enkelte institutioner har, og hvad der er praktisk gennemførligt.
- Jeg har troen på, at det kan lykkes, siger Claus Andreasen. For noget må der ske inden for de næste 5 år, og det er mest rationelt at finde en samlet løsning. Lappeløsninger fungerer sjældent, og de har en tendens til at give mindre for pengene.
Men det bliver ikke billigt at bygge en universitetspark. Ingen ved endnu hvor dyrt, men de fire forskningsinstitutioner har beregnet, at det samlet vil koste 100-120 mio. kr., hvis de hver især skal løse deres akutte pladsproblemer.

Indhold 4/98

Foto: Henning Thing

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet har det trangt i den tidligere missionsstation Ny Hernnhut og er en af de grønlandske forskningsinstitutioner, som håber på, at planerne om en ny universitetspark bliver til noget.

Kontakt
Rektor,
Ilisimatusarfik, tlf. +299 32 45 66

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre