DPC Home
 

Rygere mere belastede af miljøgifte

En undersøgelse af en gruppe fangere i Uummannaq viser, at rygere er mere udsatte for belastningen fra de svært nedbrydelige, organiske miljøgifte end ikke-rygere.

Alle ved, at rygning forgifter kroppen. Men nu viser en undersøgelse i Uummannaq i Nordvestgrønland, at rygere tilsyneladende samtidig har sværere ved at udskille de miljøgifte, de såkaldte POPer, som mange grønlændere optager gennem den traditionelle, grønlandske kost.

Bag undersøgelsen, som er finansieret af Miljøstyrelsens ordning for Miljøstøtte til Arktis, står et dansk-grønlandsk forskerhold fra Center for Arktisk Miljømedicin, Aarhus Universitet og Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. De har interviewet og taget blodprøver på 48 grønlandske fangere rygere, eks-rygere og ikke-rygere som har det til fælles, at de i vid udstrækning stadig spiser den traditionelle, grønlandske kost.

Og resultatet var klart: rygerne havde alt andet lige en betydeligt større koncentration af PCB og en række pesticider i kroppen end ikke-rygerne.


Flere faktorer spiller ind

Flere undersøgelser under miljøforskningsprogrammet AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) har de senere år vist, at den del af den grønlandske befolkning, som spiser mange havdyr, har specielt høje værdier af POPer i kroppen. Analyserne har skærpet mistanken om, at svært nedbrydelige, organiske miljøgifte kan påvirke hormonbalancen og resultere i forskellige kræftformer, svagere immunforsvar og nedsat reproduktionsevne.

Men undervejs har forskerne opdaget, at andre faktorer kan påvirke giftmængden i kroppen. Og med undersøgelsen i Uummannaq er det nu ikke alene slået fast, at rygning og høj alder er faktorer, som forøger ophobningen af miljøgifte blandt grønlænderne og gør dem mere udsatte for de mulige giftvirkninger. Også kropsvægt kan påvirke mængden af miljøgifte i blodet, hvis en stærkt overvægtig person taber sig over et kort tidsrum.

Nikotin hæmmer udskilningen
Det er endnu uklart, hvorfor rygning giver højere værdier af miljøgifte. Men den foreløbige hypotese er, at der sker en ophobning, fordi nikotinen gør det vanskeligere at nedbryde miljøgiftene.

Undersøgelsen har også vist, at grønlandske rygere har et påfaldende højt niveau af kotinin, et affaldsprodukt fra nikotin, i forhold til f.eks. amerikanske undersøgelser. Det kan tyde på et genetisk bestemt problem med at nedbryde nikotinen, som dermed også påvirker nedbrydningen af de organiske miljøgifte.

Forskerne har blikket rettet mod rygningen, fordi 80% af grønlænderne ryger, og fordi rygning er særlig udbredt i de grupper, som spiser meget traditionel kost. De peger derfor på, at en antirygekampagne, udover at styrke folkesundheden generelt, også vil kunne nedsætte belastningen af POPer.

 

Indhold 3/02

 

Den oprindelige befolkning i Grønland og Canada er hårdest ramt af miljøforureningen i Arktis, fordi de spiser den traditionelle kost fra havet. Især spæk er stærkt forurenet med miljøgifte.

 

Kontakt: Bente Deutch, Center for Arktisk Miljømedicin, tlf. 89 42 61 72, bd@mil.au.dk

Læs også:

Pressemeddelelse

Den grænseløse miljøforurening

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100