DPC Home
 

nnnnnnnnnZackenberg-aftalen

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnZackenberg, den 7. august 2001-08-10

Nationalparken/Biosfærereservatet i Nord- og Østgrønland er det største beskyttede område i Arktis og er et enestående natur- og kulturhistorisk område i Verden. Området giver helt særlige muligheder for forsknings-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter i Arktis.

Statusrapporten for Nationalparken/Biosfærereservatet, udarbejdet af Direktoratet for Miljø- og Natur i maj 2001, peger på en lang række uafklarede problemstillinger, især vedrørende hvordan Grønland kan få mere nytte af Nationalparken.

Vi ønsker at udvikle en strategi for en gradueret beskyttelse af området, som dels bevarer en uberørt økologisk helhed for fremtidige generationer og dels lever op til internationale forpligtelser. Strategien skal samtidig sikre at området indgår i en regional udvikling i Grønland, herunder i sammenhæng med befolkningsudviklingen i Ittoqqortoormiit/Scoresbysund.

Strategien skal lægge særlig vægt på:

International forskning og uddannelse, herunder en større rolle for Hjemmestyret
Naturforvaltning
Turisme
Demografisk udvikling og økonomi
Adgangsforhold og logistik
Stationsaktiviteter
Oprydning i tidligere tiders efterladenskaber

Strategien bør udover at være et styringsinstrument for Hjemmestyret i Grønland være et eksempel på regional udvikling i Arktis i forbindelse med Det arktiske vindue under EUs Nordlige Dimension. Vi ønsker i den forbindelse en positiv medvirken fra alle involverede aktører i Nationalparken.

nnnnnnnAlfred Jakobsennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Svend Auken

 

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100