Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Med tretrinsraket til 79-gletscheren

Forskning i Nordøstgrønland er en besværlig og uforudsigelig beskæftigelse. En vellykket feltsæson afhænger af et solidt logistisk arbejde og ville ikke være mulig uden den tretrinsraket, som består af flystøtte fra C-130'eren, twin otteren og helikopteren.

Af Poul-Erik Philbert
- Egentlig går projektet blot ud på at bore et hul med en diameter på 10 centimeter ned gennem isen.
Det skulle vel ikke være så svært, tænker man, når man hører glaciologen Carl Egede Bøggild fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) forsøge sig i forenklingens svære kunst for at forklare formålet med årets glaciologiske feltarbejde. Men nu ligger den omtalte is på 79-gletscheren i Nordøstgrønland 1500 km nord for Polarcirklen i et af verdens mest utilgængelige områder, og efter at have fulgt i hælene på forskerne fra Flyvestation Værløse til lejren Midgårdsormen ved 79-gletscherens kant, står det helt klart, at det er svært.

En tungtlastet dronning
Da den tungtlastede Queen of Africa, et chartret svensk C-130 Herculesfly, går ned på en solbeskinnet Station Nord ser alt lyst ud. Turen fra Værløse over Keflavik på Island har været fyldt med støj og er også ellers gået planmæssigt.
I C-130erens rummelige bug levner de 20 tons udrustning kun lige plads til de 17 forskere og 5 DPC-folk, som skal fordeles til sæsonens feltarbejde 3-4 steder i Nordgrønland.
De 3 tons er møjsommeligt pakket ned af 9 glaciologer fra GEUS og Alfred Wegener Institut og indeholder alt lige fra et nyt specialbor til boringer i 79-gletscheren og fintfølende seismiske instrumenter til daglige fornødenheder som senge, telte og sove-poser. Resultatet af flere ugers systematisk pakkearbejde, som skal sikre, at den 5 uger korte feltsæson kan forløbe så effektivt som muligt.

Hurtig handling
På Station Nord står et twin otter-fly parat til at overtage C-130'erens arbejde og flyve forskere, udstyr og brændstof ud til feltområderne.
En kort rekognosceringstur i helikopter til Kilen viser, at landingsbanen på det pandekageflade, forblæste område er tilstrækkelig hård til, at twin otteren kan lande. Straks efter bliver et hold geologer, som skal undersøge afsætninger efter Mjølner-meteoritten, og to vildtbiologer, som skal studere den lysbugede knortegås bragt til Kilen med fly og videre herfra til lejrpladsen med helikopter. Midnatssolen sørger for at det er muligt at fortsætte arbejdet til det er slut omkring midnat, og det skal hurtigt vise sig, at det har været en god idé at udnytte det gunstige vejr.
Glaciologerne kigger længselsfuldt efter twin otteren, hver gang den letter. Et voldsomt tøbrud har sat landingsbanen ved DPC's baselejr Midgårdsormen ved 79-gletscheren under vand og ser foreløbig ud til at skabe problemer med udsætningen af forskerne og deres udstyr.
Næste dag foretager en kænguruhoppende twin otter under kaskader af mudder og vand en prøvelanding ved Midgårdsormen. Med et tomt fly går det, men med 1 ton last ombord vil det selv med en garvet, grænsesøgende islandsk pilot ved pinden være for hasarderet at gøre forsøget.

Ud på isen
En ulykke kommer sjældent alene, og i Nordgrønland går det i bogstavelig forstand ofte som vinden blæser. Den slår over i nord, og de kolde vinde fra Ishavet forvandler et behageligt lunt sommervejr til en middelsvær dansk snestorm. Glaciologer interesserer sig for is, men kan åbenlyst ikke lide snestorm, selvom de som gode polarforskere modtager vejrliget med stoisk ro.
Det er tydeligt en ringe trøst, at de kan putte sig i Station Nords varme barakker og véd, at geologerne og vildtbiologerne på Kilen fortumlede klamrer sig til deres telte i et forsøg på at modstå vejrgudernes rasen med stormstød op til 50 knob.
Efter et par dage slår vinden igen om, og sommeren vender tilbage. I løbet af et døgn bliver 3-4 tons udstyr, 9 glaciologer og 2000 liter brændstof til helikopteren med militærisk præcision bragt til Midgårdsormen af den utrættelige besætning på twin otteren.
Med i den sidste last er to gamle Sirius-slædehunde, som lever deres pensionisttilværelse på Station Nord. De har fået en sommertjans på Midgårdsormen, hvor de skal optræde som omkringvandrende affaldsspande og sirener, der skal advare, hvis der kommer ubudne middagsgæster i form af isbjørne, som ikke er sjældne i området
Med i kortegen er den helikopter, som er chartret til at være på Midgårdsormen de fem uger, glaciologernes skal arbejde dér. Den skal klare den interne transport fra lejren til undersøgelsesstederne på 79-gletscheren, foretage rekognosceringer over isen og undervejs lave afstikkere til de øvrige forskere i området, når der viser sig behov for det.

Et spørgsmål om logistik

Bag hele den komplicerede operation sidder DPC's leder af logistikarbejdet Hauge Andersson og trækker i trådene. På en mountain bike fræser han rundt på Station Nord, koordinerer flyvningerne, laster twin otteren, holder radiokontakt til lejrene, følger vejrudviklingen og klarer de problemer, som i øvrigt opstår fra time til time.
Senere følger Hauge Andersson med til Midgårdsormen, hvor han fra sin beskedne radiohytte fortsætter sit arbejde med at koordinere den logistiske støtte til forskerne og holder kontakt til DPC's øvrige logistiske støttepunkter i Zackenberg og Mestersvig .
Men uanset hvor grundig og velfungerende den logistiske planlægning har været, så er det tydeligt, at uforudsigeligheden hele tiden er med som blind passager. Det er til gengæld det, glaciologerne på 79-gletscherprojektet fremhæver som det fascinerende ved feltarbejdet i Nordøstgrønland, og som år efter år driver dem ud på den glatte is.

Indhold 3/98

Kom til Nordvestgrønland
I 1999 planlægger GEUS feltarbejde i Inglefield Land og Washington Land i Nordvestgrønland, og DPC har derfor planer om at tilbyde logistisk støtte til forskningsprojekter, som ønsker at arbejde i dette relativt vanskeligt tilgængelige område.
Interesserede kan henvende sig til på DPC, tlf. 3288 0113


Twin otteren er det foretrukne fly i Grønland, fordi det med sine faste hjul og sin højtudviklede evne til at lande og lette på 100-200 meter kan klare de ofte noget ukonventionelle, ujævne og korte landingsbaner. Også oversvømmede landingsbaner, som her på Midgårdsormen, klarer den i en snæver vending.


En logistiker har mange opgaver at se til, og hvis det hele skal nås, er en mountain bike helt uundværlig. Her bliver et hold glaciologer sendt af sted til 79-gletcheren.
 
Kort over Nordøstgrønland

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre