Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
20 mio. til arktisk arkæologi

På Nationalmuseet i København er der jubel. Forskningsminister Jan Trøjborg har under sit besøg i Grønland i august meddelt, at han vil bevilge 20 mio. kr. til den arktiske arkæologi, og at pengene skal gå til et grønlandscenter for arktisk, arkæologisk forskning på Nationalmuseet i København. Pengene vil blive fordelt med 5 mio. årligt i 4 år.

Af Kirsten Caning
for Nationalmuseet. Grønland har altid været et centralt forskningsfelt for os, og nu får vi mulighed for at gå særdeles aktivt ind i arbejdet. Det vil ske i tæt samarbejde med grønlandske institutioner og vil være godt for både Danmark og Grønland, siger rigsantikvar Steen Hvass, som er i fuld gang med at sætte navn på de konkrete aktiviteter, som de mange penge skal gå til.
Som baggrund for bevillingen ligger der en skitse fra Nationalmuseet til et grønlandscenter, med flere faste stillinger og forslag til forskning i alle dele af museets samlinger. Det vil sige, at ikke kun den eskimoarkæologiske forskning kommer til at nyde godt af pengene. Også nordboforskningen, som i flere år har været nødlidende, vil blive sikret.
- Det er som at få en stegt due lige ind i munden, siger H. C. Gulløv, som indtil videre er museets eneste fastansatte med Grønland som arbejdsområde.
- Vi skal tage fat på både forhistorisk og historisk tid med arkæologiske forskerøjne. Det vil give nogle kolossalt spændende synsvinkler. Der er store perspektiver i at etablere et center for grønlandsforskningen, få samlet et net af kontakter og få det internationale samarbejde styrket.
Centeret skal opbygges i tæt samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og Grønlands Universitet, så den eksisterende ekspertise bliver udnyttet fuldt ud. Københavns Universitet vil også blive inddraget.
- Det vil blive en anderledes synlig og markant indsats, end vi før har kunnet gøre, siger Steen Hvass.

Indhold 3/98

Foto: Henning Thing /DPC

Hvalsø Kirkeruin, Qaqortoq, er den største nordboruin i Grønland. De næste 4 år vil også nordboforskningen nyde godt af nye bevillinger til den arktiske arkæologi.

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre