Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Høj puls i KISS

Forskerhotellet KISS i Kangerlussuaq er i løbet af 4 år blevet et velbesøgt samlingssted for grønlandsforskere fra hele verden.

Af Henning Thing
Den lange bygning, som rummer KISS (Kangerlussuaq International Science Support), det grønlandske hjemmestyres forskerhotel i Kangerlussuaq, summer af aktivitet. Forskere, logistikere og studenter fra mange lande er i gang med sommerens videnskabelige arbejde.

Et knudepunkt for forskningen
Kangerlussuaq er ikke blot Grønlands trafikale knudepunkt, men absolut også stedet, hvor feltforskningens veje krydses. Her er indfaldsporten til den mægtige Indlandsis, herfra dækkes de største isfrie områder i Vestgrønland, og herfra kan forskere med enkel, lokal transport nå indlandets mangfoldige forskningsobjekter.
Trods sine kun fire år er KISS allerede blevet kendt og anvendt af forskningsinstitutioner i mere end 15 lande som logistisk platform for deres forskningsaktiviteter i Grønland. KISS er det eneste officielle forskerhotel i Arktis.

Snakken går
Kigger man indenfor i køkkenerne ved spisetid, kan man træffe botanikere, som laver vegetationskortlægning via satellitbilleder, ornitologer, der fra fly optæller havfugle langs yderkysten, geologer, som søger efter diamanter, naturgeografer, der studerer landskabsudviklingen i smeltevandsdalene, glaciologer, som borer i Indlandsisen, og så selvfølgelig de uundværlige piloter, logistikere og de to KISS-managere.
Over opvasken eller ved billardbordet om aftenen går snakken lystigt om dagens aktuelle emner: - Har de fundet en ny diamant i de prøver, som ligger henne i vådlaboratoriet? - Hørte du, at fugletællerne også så en flok hvaler ude ved kysten i dag? - Har Jørgen Peder fået boret op?
Det sidste spørgsmål har optaget mange i KISS og Kangerlussuaq, for det har været en rigtig gyser, at det dansk ledede isboringsprojekts fastfrosne bor er blevet siddende fast dybt nede i et hul langt nordover inde på Indlandsisen. At være i forskningens frontrække et så barsk sted som Grønlands Indlandsis giver undertiden uplanlagte udfordringer til teknik og logistik.

De flyvende lastbiler
Et unikt indslag i forskningslogistikken er de store, amerikanske Hercules C-130-fly udstyret med brede ski omkring landingshjulene. Disse flyvende lastbiler fra U.S. Air National Guard i New York er ganske enkelt livlinen til de multinationale isboringsprojekter på Indlandsisen og den permanente forskningsstation på toppen af isen, Summit.
Hercules-besætningerne er meget begejstrede for at udføre de mange flyoperationer på isen, fordi det bl.a. giver fine træningsmuligheder, der ellers kun er til stede på Antarktis hvortil de flyver, når vintermørket sænker sig over Grønland.

Indhold 3/98

Fotos: Henning Thing /DPC

KISS hele året
Dansk Polarcenter markedsfører KISS på vegne af Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen.
U.S. Air National Guard benytter Kangerlussuaq som udgangspunkt for deres flyvninger til Indlandsisen

KISS har åbent året rundt sidste år var der over 9000 overnatninger og booking af værelser, kontorer, laboratorier m.v. kan foretages on-line på DPC's hjemmeside, hvor der i øvrigt også er alle relevante oplysninger om forskerhotellet og Kangerlussuaq.
Læs mere om KISS

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre