Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Isbjørne truet af klimaændringer

Stigende temperaturer i dele af det arktiske område er i dag den største trussel mod isbjørnenes fremtidige eksistens. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, Polar Bear at Risk, fra Verdensnaturfonden, WWF, der behandler de problemer, som verdens 22.000 isbjørne er udsat for. Truslen er især aktuel i Canada, hvor 60% af alle bjørne lever.

Temperaturerne i Arktis er ifølge WWF steget med 5o Celsius i løbet af de sidste 100 år, og havisen er skrumpet med 6% over de seneste 20 år. Der er forskere, som forudser, at der vil være 60% mindre havis omkring år 2050, hvilket vil bringe den isfrie periode om sommeren op fra 60 til 150 dage.

Havisen er afgørende for isbjørnenes overlevelse, fordi bjørnenes jagt på sæler foregår fra isen. Længere isfrie perioder begrænser den tid, bjørnene har til at jage, og i nogle områder vil det betyde, at de ikke når at opbygge tilstrækkelige fedtdepoter til at tære på i den lange sommersæson på land. Dertil kommer, at en lavere kropsvægt nedsætter hunbjørnenes mælkeydelse og kan føre til større dødelighed blandt ungerne.

Truslen fra klimaændringerne kommer oven i de problemer, som isbjørnene i øvrigt er udsat for i form af jagt, forurening og olieefterforskning.
WWF har for nylig i samarbejde med Norsk Polarinstitutt lanceret en hjemmeside, hvor man kan følge to bjørnes vandring rundt i Arktis.

Forskere fra Polarinstituttet har i henholdsvis maj 2000 og 2001 udstyret de to bjørne fra Svalbard med en radiosender, som sender deres position via en satellit til hjemmesiden. Håbet er, at det kan give viden om bl.a. klimaændringernes indflydelse på isbjørnenes livsbetingelser.

Indhold 2/02

Foto: Magnus Elander

 

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre