DPC Home
 

En omstruktureret kommission

I marts 2000 blev Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, KVUG, reorganiseret og optræder nu i en helt ny skikkelse.

Udvalget vedrørende dansk-grønlandsk Forskningssamarbejde, afgav i juni 1999 betænkning med forslag og anbefalinger til en nystrukturering og styrkelse af den arktiske forskning.

Kommissionens opgaver hviler fortsat på de målsætninger, der er sat i den nationale strategi for polarforskning for 1998-2002, men der lægges nu særlig vægt på, at Kommissionen støtter og fremmer projekter med et dansk-grønlandsk rationale.
Samarbejde, netværksdannelse og vidensudveksling er nøgleordene for de fremtidige initiativer.

KVUG har nu 5 danske og 5 grønlandske medlemmer samt en formand, der vælges af Danmark og Grønland i fællesskab. Den første formand blev rektor Ole Marquardt fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, som på modstående side opridser sine forventninger til fremtiden.

Kommissionen har holdt sit første møde i den nye skikkelse i april 2000 og har i maj 2000 udmeldt en beløbsramme på 2,8 mio. kr., inden for hvilken der kunne søges støtte på fra 10.000 kr. til 300.000 kr. Ved ansøgningsfristens udløb den 13. juni var der indkommet 57 ansøgninger, som KVUG vil tage stilling til ved sit kommende møde den 28. juni 2000.

Kommissionens medlemmer

De grønlandske medlemmer

Kommissionsformand
Rektor, lic.phil. Ole Marquardt
Ilisimatusarfik

Suppleant:
Mag.art. Carl Christian Olsen
Sprogsekretariatet

Repræsentant for humaniora
Lektor, cand.mag. Daniel Thorleifsen
Ilisimatusarfik

Suppleant:
Lektor, Phd. Birgitte Jacobsen
Ilisimatusarfik

Repræsentant for samfundvidenskab
Statistikchef, cand.polit. Birger Poppel
Grønlands Statistik

Suppleant:
Docent, dr. jur. Hanne Petersen
Retsvidenskabeligt Institut B, KU

Repræsentant for sundhedsvidenskab
Speciallæge, cand.med. Gert Mulvad
Dronning Ingrids Hospital

Suppleant:
Speciallæge, ph.d. Henning S. Pedersen
Dronning Ingrids Hospital

Repræsentant for levende ressourcer
Direktør, cand.scient. Klaus H. Nygaard
Naturinstituttet

Suppleant:
Afdelingschef Arild Landa
Naturinstituttet

Repræsentant for ikke-levende ressourcer
Direktør, mag.scient. Hans K. Schønwandt
Råstofdirektoratet

Suppleant:
Chefgeolog, cand.scient. Hans Kr. Olsen
Råstofdirektoratet

De danske medlemmer

Repræsentant for humaniora,
Kommissionens næstformand
Direktør, dr.phil. Birgitte Possing
Dansk Humanistisk Forskningscenter

Suppleant:
Arkæolog, ph.d. Jette Arneborg
Nationalmuseet

Repræsentant for teknik- og
naturvidenskab
Dir., dr.phil. Martin Ghisler
Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse (GEUS)

Suppleant:
Seniorforsker, ph.d. Naja Mikkelsen
Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse (GEUS)

Repræsentant for sundhedsvidenskab
Professor, Ph.d. Jørn Olsen
Institut for Epidemiologi og
Socialmedicin, Aarhus Universitet

Suppleant:
Professor, overlæge, dr.med.
Peter Ebbesen
Kræftens Bekæmpelses afdeling for Virus og Kræft i Århus

Repræsentant for naturvidenskab
Lektor, ph.d. Dorthe Dahl-Jensen
Geofysisk Afdeling, Niels Bohr Instituttet

Suppleant:
Professor, prorektor Knut Conradsen
Danmarks Tekniske Universitet

Repræsentant for samfundsvidenskab
Lektor, ph.d. Lise Lyck
Handelshøjskolen i København

Suppleant:
Docent, dr.jur. Frederik Harhoff
Retsvidenskabelige Institut B, KU

 

 

Indhold 2/00


KVUG vil fortsat have sekretariat i Dansk Polarcenter, og den nye KVUG-sekretær bliver

(tlf. 3288 0146)

I fremtiden vil alle interesserede kunne finde oplysninger om KVUG på kommissionens hjemmeside: dpc.dk/kvug

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100

 

The path to this document is:  
Updated May 2, 2002
Home