Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Rapport om grønlandsforskningen:

Vi må sikre kontinuiteten

Grønlandsforskningen står stærkt, men der er faglige miljøer, som er sårbare og har brug for en håndsrækning. Det er hovedkonklusionen i en rapport om forskningssamarbejdet mellem Danmark og Grønland, som bl.a. foreslår, at der oprettes 13 nye forskerstillinger for at løse problemet.

Af Poul-Erik Philbert
Forskningssamarbejdet mellem Danmark og Grønland har det sidste års tid været under lup i et udvalg med rektor Hans Peter Jensen fra DTU i spidsen, og den 7. juni fik forskningsminister Jan Trøjborg og landsstyremedlem for kultur, uddannelse og forskning Lise Skifte Lennert i Kangerlussuaq overrakt den færdige rapport.

Kontinuitet og samarbejde
Udvalget slår i rapporten fast, at dansk polarforskning står stærkt, men at en række forskningsmiljøer er sårbare og risikerer helt at forsvinde, fordi grønlandsforskningen ofte har en marginal plads i det danske forskningssystem og har store, logistiske udgifter.
Vil man sikre forskningsmiljøerne og dansk polarforsknings høje kvalitet, må der ifølge udvalget sættes ind over en bred front. Rapporten foreslår, at der fra år 2000 øremærkes 19 mio. kr. til polarforskningen om året.
De 6,3 mio. kr. skal over en 5-årig periode styrke kontinuiteten og gå til 12 forskerstillinger og 1 eksternt lektorat. Stillingerne skal fordeles med 4 på bio- og miljøvidenskaber, 5 på samfundsvidenskaberne, 2 på sundhedsvidenskaberne og 2 inden for arktisk teknologi.
Helt nyt er et forslag om 6 mio. kr. om året til forskningsprojekter, som støttes ud fra en uafhængig kvalitetsvurdering efter internationale kriterier, mens et forslag om 1 mio. kr. til ph.d.-stipendieordninger skal gøre den nuværende stipendieordning permanent.
Rapportens forslag om 3,2 mio. kr. til projekter, der har et udviklingspotentiale i Grønland, og 2,5 mio. kr. om året til logistikudgifter til forskning i Grønland svarer i det store og hele til de bevillinger, som Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) administrerer i dag.
Forskningen i Grønland har i 1990erne fået en saltvandsindsprøjtning med bl.a. Naturinstituttet, og rapporten anbefaler, at kræfterne sættes ind på at styrke den eksisterende forskning og vidensopbygning i Grønland. På forskningsområder som f.eks. det geologiske og tekniske vil Grønland også i en overskuelig fremtid være afhængig af en dansk indsats, så et tæt dansk-grønlandsk samarbejde vil derfor stadig være nødvendigt.
Endelig foreslås KVUG nedlagt, men vil genopstå som Kommissionen for Dansk-Grønlandsk Forskningssamarbejde, forkortet KODAGS, der med sekretariat i Dansk Polarcenter skal være den udfarende kraft i forskningssamarbejdet. Kommissionen skal koordinere og støtte polarforskningen, udvikle forskningsstrategier og arbejde for et godt, ligeværdigt samarbejde mellem Danmark og Grønland.

En sammenhængende plan
Anbefalingen om at oprette 13 nye forskerstillinger er udvalgets vigtigste bud på, hvordan man kan sikre kontinuiteten i den danske polarforskning og bevare det høje internationale niveau.
Lektor Claus Andreasen sagde ved overrækkelsen, at udvalget med anbefalingen forsøgte at rette op på, at et lignende forslag fra 1990 om at oprette 14 stillinger var blevet tabt på gulvet. Han sagde videre:
- Udvalget har forsøgt at tænke i sammenhænge. Jeg ser ingen særlige argumenter for at nedlægge KVUG, hvis det ikke samtidig bliver fulgt op af udvalgets øvrige anbefalinger, som er det, der giver substans og mening i den nye kommission, KODAGS.
Indhold 2/1999

Foto: Rolf Müller


Daniel Johansson fra Lunds Universitet følger gasudsivningen i et kærområde ved Zackenberg Forskningsstation. Det er blot et af de mange internationale klimaprojekter, som de senere år har valgt Grønland som arbejdsmark for deres forskning. Mens klimaforskningen står stærkt, er der iflg. rapporten om det dansk-grønlandske forskningssamarbejde en række forskningsområder, som bør støttes, hvis kontinuiteten skal sikres.

Rapporten (Dansk-Grønlandsk forskningssamarbejde) kan købes i , tlf. 3337 9228 og koster 100 kr.

Den kan også hentes på Forskningsministeriets hjemmeside

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre