DPC Home
  Fuglebekendtgørelsen på kornet

Hjemmestyrets fuglebekendtgørelse totalfreder fem fuglearter og begrænser jagten på 18 andre. To nye undersøgelser af ederfuglebestanden i Grønland viser, at det er på høje tid, og at der er behov for en markant reduktion i jagten.

Af
Hjemmestyrets nye fuglebekendtgørelse indskrænker jagten på ederfugle med 4-5 1/2måneder om året, så de i fremtiden kun må skydes i perioden 15/10-15/2. Det er bl.a. sket på baggrund af de optællinger og undersøgelser, som biologerne fra Grønlands Naturinstitut gennem årene har præsenteret politikerne for.

Stærk tilbagegang
Endnu før blækket er helt tørt på underskrifterne under bekendtgørelsen, har Naturinstituttet lagt to nye undersøgelser på bordet, som klart understreger behovet for de gennemførte begrænsninger.

De sidste tre år har biologerne med hjælp fra lokale fangere kortlagt og optalt alle ynglekolonier for almindelig ederfugl i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner. Optællingerne viser, at 70% af kolonierne enten er helt forladt eller reduceret i antal i forhold til tidligere tællinger, foretaget for 40-80 år siden.

Biologerne vurderer, at der i de tre kommuner i dag kun er 4.100 par ynglende ederfugle tilbage, og at bestanden i det nordlige og centrale Vestgrønland er gået tilbage med 80% de seneste 40 år.

Langt til bæredygtig jagt
Det er skræmmende læsning, som viser, at Grønland har lang vej igen, før man for ederfuglene har nået den bæredygtighed, som er den grundlæggende filosofi bag den nye fuglebekendtgørelse.

Samme vej peger en undersøgelse, hvor canadiske forskere i samarbejde med Naturinstituttet ved hjælp af computermodeller har forsøgt at beregne, om jagten på ederfugle er bæredygtig. Konklusionen er, at bestanden af almindelig ederfugl i Grønland for øjeblikket går tilbage med 3% om året.

De grønlandske biologer skønner ud fra modelberegningerne og optællingerne, at jagten skal ned på ca. 60% af den nuværende, hvis tilbagegangen skal stoppes. Det giver plads til at skyde 37.000 almindelige ederfugle om året mod de godt og vel 50.000, som i dag er det officielle tal, der bliver indrapporteret af fangerne.

Ulovlig ægsamling
Det er jagten om vinteren, som gør det største indhug i ederfuglebestanden. Når vinteren nærmer sig, trækker de grønlandske ynglefugle til åbentvandsområdet fra Aasiaat og sydover, hvor de blander sig med ca. 450.000 overvintrende ederfugle fra Canada.

Men også sommerjagt og den ulovlige ægindsamling er ifølge biologerne med til at decimere bestanden. Indsamling af æg fra ederfuglereder har været forbudt i størstedelen af Grønland i flere år, men under Naturinstituttets optælling i de tre kommuner viste det sig, at mere end 25% af rederne var tomme. Det kan være måger, der har været på spil, men spor af ægresterne omkring rederne tyder på, at det kun er et mindretal, der bliver tømt af sultne måger. Resten må tilskrives ulovlig ægindsamling.
 Fotos: Knud Falk


De grønlandske biologer skønner, at jagten på ederfugle skal ned på 60% af den nuværende, hvis tilbagegangen i bestanden skal stoppes.


Læs også:

Landsstyremedlem Edward Geislers kommentar om Fuglebekendtgørelsen

Download Hjemmestyrets indstiksavis om Fuglebekendtgørelsen

Kontakt:

Grønlands Naturinstitut

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100