Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Feltarbejde med latinamerikansk kolorit

To nyudklækkede, danske forskere blev inviteret med på en peruviansk ekspedition til Antarktis. Det blev en ikke helt almindelig tur i felten, som kan blive begyndelsen til et flerårigt, dansk-peruviansk forskningssamarbejde.

Af Poul-Erik Philbert

Den allersidste eksamen var kun lige overstået, og eksamensbeviserne endnu ikke dumpet ind gennem brevsprækken, da Siri Hansen og Susanne Hanson i december blev ringet op fra Dansk Polarcenter med besked om, at det blev dem, som skulle med på en peruviansk ekspedition til Antarktis.

Som dronninger
Det første varsel om, at det ikke ville blive helt som feltarbejdet i Grønland og på Svalbard, kom allerede i lufthavnen i Lima. Her blev de modtaget af den øverste leder af det peruvianske naturvidenskabelige forskningsråd, sluset ud gennem diplomatudgangen og kørt bort i en stor, hvid tjenestebil. Senere gik det hen over de bonede gulve til møder med både forskningsministeren og fiskeriministeren, før rejsen fortsatte til Machu Picchu-stationen, der ligger på King George Island nær spidsen af Den Antarktiske Halvø.

- Vi blev behandlet som dronninger, hvor vi kom, lyder det samstemmende. Ikke kun under vores ophold i Lima, men også i felten, hvor 32 galante, latinamerikanske mænd ville åbne døre, bære selv de mindste byrder og beskytte os overalt, hvor vi gik.

Projekt på plads
Peruvianerne havde inviteret udenlandske gæsteforskere med på denne deres 11. ekspedition til Antarktis, fordi de i år satsede på at få startet nogle mere strukturerede og flerårige forskningsforløb. Siri Hansen og Susanne Hanson, som har specialiseret sig i glaciologi og arktisk geomorfologi på Københavns Universitet og Tromsø Universitet i Norge, passede perfekt ind i planerne:

- Vi havde et godt samarbejde med bl.a. et hold forskere fra det katolske universitet i Lima og med en anden gæsteforsker fra Tjekkiet og fik i løbet af de fire ugers feltarbejde bl.a. begyndt et glaciologisk måleprogram.

De peruvianske forskere vil gerne fortsætte samarbejdet med Siri Hansen og Susanne Hanson, og interessen er gensidig, så hvis det lykkes at få finansieret løn- og rejseudgifter, går turen sandsynligvis også de nærmeste år til Machu Picchu-stationen.

Pulserende sambarytmer
De to danskere fik under opholdet også kontakt til forskere fra andre lande, vi ikke normalt opfatter som polarforskningsnationer. Få kilometer fra den peruvianske station har Brasilien og Polen forskningsstationer, som er bemandet året rundt.

Besøget på den brasilianske station fandt sted på stationens fødselsdag, og det fejrer brasilianere selvfølgelig ikke uden pulserende sambarytmer. Selvom to danske glaciologer har følt sig som spurve i tranedans, så blev det endnu én blandt mange oplevelser, som var med til at gøre feltarbejdet på Antarktis til noget helt andet end det, man normalt møder i løbet af en feltsæson i f.eks. Grønland.

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100


Søg i gamle numre