DPC Home
  Teknologikursus på tværs af Nordatlanten

DTU søger at stimulere interessen for arktisk teknologi og skabe en teknisk efteruddannelse for grønlændere. Det sker med et kursus, som henvender sig til grønlandske teknikere og danske universitetsstuderende.

Af Poul-Erik Philbert
Fagskellene er lagt på hylden på det kursus i arktisk teknologi, som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kører i 1999. Grønlandske teknikere og danske universitetsstuderende har arbejdet side om side på et to-ugers kursus i januar og fortsætter samarbejdet på langdistance i foråret. I august ser de atter hinanden på et to-ugers feltkursus i Sisimiut og afslutter herefter samarbejdet over Nordatlanten med en projektrapport.

Gensidig inspiration
Tittus Dalager er maskintekniker i Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning) og Lutti Knudsen arbejder som byggetekniker i Qaqortoq kommune, og de er begge glade for at være kommet på kurset, som er en af de få muligheder, de har for en målrettet efteruddannelse.
De er enige om, at praktiske teknikere og teoretiske studerende har en meget forskellig tilgang til problemerne, men virker ikke, som om det har været noget stort kulturchok at blive plantet i en universitetssammenhæng.
- Vi mangler selvfølgelig en del af den teoretiske viden, siger Tittus Dalager, men det er gået udmærket, og vi har til gengæld lært en masse nyt allerede de to første uger af kurset. Og jeg synes også, de to grupper har givet hinanden meget.
Det sidste er Line Schock Jepsen, som studerer geologi på Københavns Universitet, helt enig i:
- Det har været enormt spændende som universitetsstuderende at være sammen med folk, som kommer fra det praktiske liv i Grønland. De har konkrete erfaringer, gode kontakter og et lokalkendskab, som er stimulerende for os, der har en mere teoretisk vinkel.
Kursusledelsen har forsøgt at mindske forskellene i forudsætninger ved at give de universitetsstuderende et generelt kursus om Grønland, mens de studerende fra Grønland i løbet af foråret får supplerende kurser om bl.a. GPS og GIS.

Elektronisk kontakt
Som det sidste på kurset i januar har kursisterne aftalt, at de i resten af forløbet vil beskæftige sig med emnerne byudvikling og byfornyelse, GIS, grundvand i permafrostområder og geologi og geofysik.
Arbejdet kommer til at foregå i arbejdsgrupper med både universitetsstuderende og teknikere. De vil i løbet af foråret planlægge feltkurset i august, som er placeret ved Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, der samarbejder med DTU om kurset. Der er langt over Nordatlanten, men kontakten foregår via e-mail og en fælles hjemmeside, og hvis det er teknisk muligt, vil man også forsøge at komme i stue sammen via video-konferencer.

Stort behov for uddannelse
Det er professorerne Arne Villumsen og Ole Jacobi, DTU, som har været drivkraften bag kurset. De mener, at der er et stort behov for teknisk uddannelse og efteruddannelse i det højteknologiske, grønlandske samfund, især hvis grønlænderne selv skal overtage de mange funktioner, som i dag er besat med dansk arbejdskraft.
De er gået i dialog med de grønlandske uddannelsesinstitutioner, og Ole Jacobi har for nylig været rundt på de grønlandske gymnasier for at fortælle om de tekniske uddannelser. Han mener, at de unge grønlændere ved for lidt om mulighederne for en teknisk uddannelse, og at der er for få, som f.eks. tager matematik på højt niveau. Men planerne om en grønlandsk HTX-uddannelse peger i den rigtige retning.
Arne Villumsen og Ole Jacobi ser også kurset som ét initiativ blandt flere, der kan være med til at sikre kontinuiteten og en løbende vidensopsamling inden for arktisk teknologi og udfylde det tomrum, som opstod, da Grønlands Tekniske Organisation/NunaTek blev nedlagt i begyndelsen af 1990'erne.
 

Indhold 1/1999

Fotos: Thomas Ingeman-Nielsen
DTU gennemførte også sidste sommer et to-ugers feltkursus i arktisk teknologi i Sisimiut.

 
Kontakt:

Institut for Geologi og Geoteknik, DTU
tlf. 45 25 21 65

Dansk Center for Telemåling

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100

 

The path to this document is:  
Updated August 12, 2002
Home