DPC Home
  Den virtuelle gletscher

Forskere ved Dansk Center for Telemåling på DTU har udviklet en ny teknik, som gør dem i stand til at lave detaljerede, tredimensionelle billeder, der viser bevægelsesmønstrene i gletschere. Der er tale om en teknik, som giver et totalbillede af gletscheren og afslører selv meget små ændringer i isens bevægelse.
Den virtuelle Storstrømmen-gletscher er blevet undfanget af en af Dansk Center for Telemålings forslugne computere, som er blevet stopfodret med store mængder satellitdata. Ved at sende signaler fra satellitter både i en opadgående og en nedadgående bane gennem et computerprogram, som er udviklet af forskningsadjunkt Johan Mohr og professor Søren Nørvang Madsen, kan man få et tredimensionelt billede af isens bevægelser.
Forskerne har checket, at resultaterne fra den nye metode er korrekte, ved at sammenligne med feltdata fra direkte observationer, som er indsamlet af Alfred Wegener Instituttet og GEUS ved brug af GPS-målinger. En sammenligning viser også styrken i den nye teknik, som kan måle hastigheden overalt på gletscheren, mens den gamle GPS-metode var begrænset til omkring 20 punkter på det udstrakte område.
Med den nye målemetode har forskerne fået et redskab til mere sikkert at bestemme isens massebalance, dvs.ændringerne i den samlede ismasse. Det vil hjælpe de mange forskningsprojekter, som tumler med at forstå sammenhængen mellem afsmeltningen fra polarområderne og den globale klimaudvikling.
Der er allerede projekter på tegnebordet, som vil bruge den nye teknik. Forskerne fra Dansk Center for Telemåling har i samarbejde med europæiske og nordamerikanske institutioner indsendt en ansøgning til ESA, European Space Agency, om midler til at lave et overfladehastighedskort, der dækker hele Indlandsisen. Og et engelsk forskningsprojekt planlægger at bruge teknikken på Antarktis, hvor et dynamisk overfladekort sandsynligvis kan bidrage til at afklare den hidsige diskussion om afsmeltningen fra isshelferne.
  Indhold 1/98

Grafik: Dansk Center for Telemåling


Læs mere her

Kontakt:

Dansk Center for Telemåling
DTU
Bygning B-348
2800 Lyngby
Tlf 45 88 14 44

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100