DPC home
 

Polarforskerdagen 2002 fredag 25. oktober

Tilmeld dig ! Prisen er 75 kr / person alt inclusive
Betalingen forfalder ved registreringen på selve dagen

Sidste frist for tilmelding er mandag 21. oktober kl. 15:00
Alle tilmeldinger er bindende

 Navn


Jeg vil gerne
have besked
om kommende
Polarforskerdage

 Adresse
 E-mail

 
Skriv evt. kommentarer til DPC i feltet nedenfor: