Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Meddelelser om Grønland
Monographs on Greenland
Editorial board
Instruction to authors

MoG series:

Bioscience titles
Geoscience titles
Man & Society titles
MoG Titles 1879 1979
(pdf document)


Reports
Other publications
Bestil bogen online

Syv skinnende hvide rener

Dagbog ført på "Den Danske Ekspedition til Østgrønland 1891-92 af Premierlieutenant Helge Vedel

Hans Christian Gulløv Bestil bogen online

Dansk Polarcenter | Grønlands Kommando | Arktisk Institut
1991, 159 pp., 51 fotos og kort m.v.     Pris: 150 DKK

"Så syv skinnende hvide Rener", skrev Helge Vedel i sin dagbog den 10. maj 1892, mens han som 28-årig næstkommanderende premierlieutenant deltog i Marineministeriets ekspedition til Østgrønland. I Scoresby Sund så han store flokke af rensdyr og blev således et af de sidste mennesker, som oplevede disse dyr på Grønlands østkyst. I løbet af det følgende årti menes renerne at være uddøde. Kun de langhårede moskusokser og isbjørnene var tilbage som Østgrønlands storvildt.

Men den unge Vedels dagbog er også et eksempel på den disciplinerede søofficers møde med en barsk natur i verdens største fjordsystem, hvor termometret om vinteren nåede ned på -46°C. Dagbogen er beretningen om et tværvidenskabeligt forskningsprojekt udført med engagement og beskrevet med en enestående iagttagelsesevne, som gør bogen meget nærværende og læseværdig - også over 100 år efter.