Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Sisimiut Airport Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland


Kontakt:
Jane BenarrochArkiv
Presseklip januar
Presseklip februar
Presseklip marts
Presseklip april
Presseklip maj
Presseklip juni
Presseklip juli
Presseklip august
Presseklip september

Presseklip oktober

Presseklip november
Presseklip december

Seneste nyheder om polarforskning

pilMammutten var også rød og blond
Et forskerteam med deltagelse af den danske professor Eske Willerslev fra Niels Bohr Instituttet har ved at undersøge DNA i en 43.000 år gammel mammutknogle fra Sibirien fundet ud af, at mammutten har samme hårfarve-gen som musen, nemlig det såkaldte MC1R-gen. Forskerne opdagede, at mammutten havde et både aktivt og en mindre aktivt MC1R-gen, hvilket sandsynligvis dokumenterer, at der fandtes både lyse, mørke og sågar rødhårede mammutter. De tør dog ikke gætte på, om mammutterne har haft forskellige fordele af at være enten det ene eller det andet, inden arten uddøde for ca. 10.000 år siden. Resultaterne er publiceret i denne uges udgave af tidsskriftet 'Science'. (7. juli, 2006)
Læs mere Ingeniøren
pilMere forskning i miljøgifte
Forskere i arktisk miljømedicin vil nu undersøge de høje koncentrationer af miljøgifte i blodet hos indbyggerne i Illoqqortoormiut. Fra efteråret vil gravide kvinder og deres nyfødte børn få tilbudt særlige blodprøver, der skal kunne give svar på, om der sker en ændring i udviklingen af miljøgifte. Koncentrationerne af miljøgifte i fangstdyrene på Østkysten er højere end i Vestgrønland. Forskerne frygter, at det kan påvirke hormonbalancen og formeringsevnen hos mennesker. (3. juli, 2006)
Læs mere KNR
pilSystematisk overvågning af Indlandsisen
Der har i flere år hersket stor usikkerhed om, hvor hurtigt Indlandsisen i Grønland smelter. Derfor igangsætter miljøminister Connie Hedegaard nu en systematisk overvågning, som først og fremmest vil fokusere på, hvad der sker langs kanten af Indlandsisen. Sammen med andre danske og internationale projekter i området vil de nye målinger kunne give et mere præcist billede af klimaforandringernes konsekvenser i Arktis. (23. juni, 2006)
Læs mere Miljøministeriet
pilGrønland for kommerciel hvalfangst
På det årlige møde i den internationale hvalfangstkommission stemte et flertal for afskaffelse af stoppet for kommerciel hvalfangst - herunder Danmark og dermed Grønland og Færøerne. Hvalfangernationer som Japan, Island og Norge har igennem de seneste år kæmpet for at få stoppet forbuddet. (22. juni, 2006)
Læs mere KNR
pilArktisk sundhedskonference afholdt
Den 13. arktiske sundhedskonference blev for nylig afholdt i Novosibirsk i Rusland. På dagsordenen var bl.a. strategier for selvmordsforebyggelse, som ikke bare Grønland, men også Nunavut og Alaska udvikler i disse år. Også smitsomme sygdomme og brug af telemedicin blev diskuteret. (22. juni, 2006)
Læs mere KNR
pilSvalbard får global genbank
En nyt underjordisk lager, der skal rumme frø fra verdens vigtigste afgrøder, er under opførelse på Svalbard. Lageret kan bedst betegnes som en global genbank, der skal fungere som yderste fødevarereserve i tider med bl.a. plantesygdomme, terror og naturkatastrofer. Frø fra hele verden skal opbevares nedfrosset på Svalbard og sikres for fremtiden. "Norge tager her et internationalt ansvar for at sikre afgrødernes mangfoldighed", siger den norske landbrugs- og fødevareminister Terje Riis-Johansen. (21. juni, 2006)
Læs mere Landbruks- og matdepartementet
pilCanadiske isbrydere lagt på is
Den canadiske forsvarsminister Gordon O'Connor tøver med at holde løftet fra sidste års valgkamp om at bygge tre nye isbrydere, som skal øge den canadiske tilstedeværelse i det arktiske område. I stedet mener han, at der skal kigges på andre muligheder for øget suverænitetshævdelse, da det er meget dyrt at bygge skibene. (21. juni, 2006)
Læs mere KNR
pilKannibalistiske isbjørne
Isbjørne i det sydlige Beaufort Hav er måske begyndt at æde sine artsfæller. Nordamerikanske forskere har i en 4 måneders periode opdaget 3 tilfælde af kannibalisme. Manglende havis er muligvis årsagen. (16. juni, 2006)
Læs mere Environmental News Network
Stop for eksport af narhvalprodukter
Grønlands Landsstyre har besluttet at stoppe midlertidigt for eksporten af narhvalprodukter. Det betyder, at det ikke længere vil være lovligt at eksportere eller udføre produkter fra Grønland, hvori der indgår narhvaltand eller andre dele fra dyret. Beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Dog kan allerede udstedte tilladelser benyttes. Forbuddet skyldes, at Grønlands Naturinstitut - i sin egenskab som videnskabsråd i relation til CITES - ikke kan dokumentere, at eksporten er uden betydning for fangsten. Da fangsten samtidig ikke anses for at være bæredygtig, idet den overstiger de anbefalinger, der ligger i den internationale rådgivning fra NAMMCO og JCNB, kan eksporten være til at skade den grønlandske bestand af narhvaler. (12. juni, 2006)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Læs mere Grønlands Naturinstitut
Stop for eksport af narhvalprodukter
Grønlands Landsstyre har besluttet at stoppe midlertidigt for eksporten af narhvalprodukter. Det betyder, at det ikke længere vil være lovligt at eksportere eller udføre produkter fra Grønland, hvori der indgår narhvaltand eller andre dele fra dyret. Beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Dog kan allerede udstedte tilladelser benyttes. Forbuddet skyldes, at Grønlands Naturinstitut - i sin egenskab som videnskabsråd i relation til CITES - ikke kan dokumentere, at eksporten er uden betydning for fangsten. Da fangsten samtidig ikke anses for at være bæredygtig, idet den overstiger de anbefalinger, der ligger i den internationale rådgivning fra NAMMCO og JCNB, kan eksporten være til at skade den grønlandske bestand af narhvaler. (12. juni, 2006)
Læs mere Grønlands Hjemmestyre
Læs mere Grønlands Naturinstitut
Kunstnere med på Galathea 3
Dansk Ekspeditionsfond, der står bag Galathea 3, inviterer nu kunstnere med ombord på ekspeditionen, der indledes i august i år. Ekspeditonsfonden har netop bedt interesserede kunstnere om at ansøge om plads på ekspeditionsskibet 'Vædderen' på tre af de i alt 12 etaper. To af de tre 'kunstner-etaper' runder de polare områder: Nuuk-Azorerne-Accra-Cape Town og Christchurch-Antarktis-Valparaiso. (12. juni, 2006)
Læs mere Galathea 3
Galathea-legat til DTU-studerende
Civilingeniør og ph.d.-studerende Mette Elena Skindersø fra BioCentrum på DTU har netop modtaget Ingeniørens Galathea-legat. Mette Elena Skindersø forsker i kommunikation mellem bakterier – en kommunikation der har vist sig at have afgørende betydning for bekæmpelsen af bakterielle sygdomme. Legatet betyder, at Mette Elena Skindersø får mulighed for at indsamle havplanter til videre forskning under den forestående Galathea 3-ekspedition. Havplanterne indeholder stoffer, som hæmmer den bakterielle kommunikation, og de kan derfor udnyttes til at fremstille medicin imod bakterieangreb. (12. juni, 2006)
Læs mere DTU
Aftale om geologisk samarbejde i Grønland
Den amerikanske geologiske undersøgelse -USGS, GEUS og Råstofdirektoratet under Grønlands Hjemmestyre har indgået en ny aftale om videnskabeligt og teknisk samarbejde inden for den geologiske forskning i Grønland. Aftalen vil ifølge GEUS’ direktør Martin Ghisler styrke samarbejdet mellem landene og forskningen i Grønland. ”Amerikanske og danske forskere har længe samarbejdet på konkrete projekter, der er startet gennem netværk i den videnskabelige verden. Sådan fungerer videnskaben. Og GEUS' medarbejdere har i mange år i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre arbejdet i Grønland, hvor de har været fascineret af landets spændende geologi, naturen og befolkningen. Jeg ser frem til en forøget videnskabelig indsats, som denne aftale kan skabe grundlag for”, siger Martin Ghisler. (12. juni, 2006)
Læs mere GEUS
Visionær polarforskning
Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) har besluttet at gøre polarforskningen til et af de såkaldte 'Visionære områder', der til efteråret får del i en ekstra bevilling på 80 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd. Valget af ’Polarforskning’ som visionært område skal bl.a. ses i lyset af, at Det Internationale Polarår løber af stablen i 2007-08. (6. juni, 2006)
Læs mere Forskningsstyrelsen
Meteorkrater fundet på Antarktis
Forskere har fundet spor af et kæmpe meteorkrater på Antarktis. Krateret, der er 480 kilometer i diameter, er fundet mere end fire kilometer under det østantarktiske isdække. Målinger tyder på, at krateret kan være skabt ved det nedslag for 250 millioner år siden, som resulterede i den mest omfattende udryddelse af liv i Jordens historie. Forskere har tidligere konkluderet, at et stort meteornedslag for 250 millioner år startede den værste masseudryddelse i Jordens historie. (6. juni, 2006)
Læs mere Ingeniøren
Ny ph.d. i edderfugle
Biolog Flemming Ravn Merkel kan nu kalde sig ph.d. i 'almindelige edderfugle i Grønland'. Forleden forsvarede han sin ph.d.-grad med titlen ”Common Eiders in Greenland”på Københavns Universitet. Arbejdet har bl.a. omfattet dataindsamling af hidtil ubeskrevne forhold, der især vedrører edderfuglenes vinteroverlevelsesstrategier samt fangstens betydning for de lokale bestande. (6. juni, 2006)
Læs mere Naturinstituttet
Færre rensdyr omkring Nuuk
Den biologiske rådgivning for rensdyrbestande i Vestgrønland for 2006/2007 forbliver i det store hele uændret i forhold til tidligere år. Dog er bestanden i Ameralik ved Nuuk gået mærkbart ned, og her råder biologerne ved Grønlands Naturinstitut derfor til en kort jagtsæson og ingen vintearjagt. Bestanden er her nede på tredjedel af, hvad den var for 5 år siden. Dvs. at der er sket et fald fra 32.000 til ca. 10.000 rensdyr i perioden. (6. juni, 2006)
Læs mere Naturinstituttet